23. april: Åpne butikker, men fortsatt strenge smitteverntiltak

Mandag 26. april åpner butikker, kjøpesentre og varehus i Asker. Smittesituasjonen tilsier at det fortsatt er viktig med strenge smitteverntiltak.

Regjeringen besluttet 22. april å legge Asker kommune på tiltaksnivå 5b i covid-19-forskriften.

Her kan du lese pressemelding fra regjeringen.

Se hvilke tiltak som ligger i tiltaksnivå 5b

Endringen betyr blant annet at butikker, kjøpesentre og varehus kan åpne.

Det er også anledning til å åpne restauranter og spisesteder, men skjenking er fortsatt ikke er tillatt, og godt smittevern er påkrevet. 

De nye tiltakene trer i kraft fra og med 26. april kl. 00.00 og gjelder til og med 9. mai. Situasjonen skal vurderes på nytt etter en uke. 

– Asker kommune er opptatt av å ha en god dialog med næringslivet for å sikre nødvendig smittevern i butikker, kjøpesentre og varehus.

Når samfunnet nå gradvis åpnes opp igjen, er det viktig å videreføre den felles innsatsen om smitteverntiltakene, slik at vi unngår ny nedstengning og sikrer at gjenåpningen kan fortsette, sier ordfører Lene Conradi.

Anbefalinger om strenge smitteverntiltak 

Smittesituasjonen tilsier at det fortsatt er viktig med strenge smitteverntiltak i Asker. Det er viktig å ha tiltak som forhindrer økt mobilitet på tvers av kommunegrenser.

På denne bakgrunn har Asker kommune med utgangspunkt i smittevernloven § 4-1 utarbeidet sterke anbefalinger om smitteverntiltak i butikker, kjøpesentre og varehus som går lenger enn de nasjonale reglene i covid-19-forskriften.

Anbefalingene gjelder både handelsstanden og den enkelte som handler. 

– Vi understreker betydningen av at alle virksomheter sikrer forsvarlige smitteverntiltak og følger covid-19-forskriften, de kommunale anbefalingene og relevante bransjestandarder, sier kommunedirektør, Lars Bjerke.

Må drive på smittevernmessig forsvarlig måte

Han sier i tiden fremover vil kommunen følge opp at virksomhetene driver sin virksomhet på en smittevernmessig forsvarlig måte, blant annet gjennom forsterket fokus på gjennomføring av tilsyn.

– Vi ønsker å ha tett dialog med næringslivet om erfaringer og etterlevelse av smitteverntiltakene. Derfor vil vi neste uke invitere Asker Næringsforening og de største næringsaktørene til et dialogmøte for å gi råd og veiledning, der også ordfører og kommuneoverlege vil delta, sier Bjerke.

Kommunedirektøren avslutter med å si at han ser frem til et fortsatt godt samarbeid og dialog i arbeidet med å begrense smittespredningen i samfunnet.