23. april: Status fra kriseledelsen

Referat fra møte i kriseledelsen fredag 23. april 2021.

Status for smittesituasjonen

Asker kommune har per i dag totalt 2 276 påvist smittede innbyggere. De siste sju dagene er det registrert 57 nye smittetilfeller og 1941 personer er testet ved koronaklinikken. En person er innlagt på Bærum sykehus.

Beslutninger

Det ble fattet følgende beslutninger:

Gjenåpning av butikker, kjøpesentre og varehus – forsterkede smitteverntiltak

Regjeringen besluttet 22. april å legge Asker kommune på tiltaksnivå 5b i covid-19-forskriften. Endringen betyr blant annet at butikker, kjøpesentre og varehus kan åpne. De nye tiltakene trer i kraft fra og med 26. april kl. 00.00 og gjelder til og med 9. mai.

Smittesituasjonen tilsier at det fortsatt er viktig med strenge smitteverntiltak i Asker, samt forhindre økt mobilitet på tvers av kommunegrenser.

På denne bakgrunn har Asker kommune med utgangspunkt i smittevernloven § 4-1, utarbeidet sterke anbefalinger om smitteverntiltak i butikker, kjøpesentre og varehus som går lenger enn de nasjonale reglene i covid-19-forskriften. Det vises til nærmere informasjon som ligger på kommunens nettsider.

Asker kommune har i dag sendt brev til Asker Næringsforening for å informere om de strenge anbefalingene, og anmodet om at næringsforeningen videreformidler informasjonen til forretninger, kjøpesentre, varehus og øvrige aktuelle aktører.

I tillegg vil kommunen invitere Asker Næringsforening og de største næringsaktørene til et dialogmøte i neste uke for å gi råd og veiledning.

Trinnvis gjenåpning av aktiviteter innenfor idretts- og kulturområdet

Regjeringens beslutning om å legge Asker kommune på tiltaksnivå 5b i covid-19-forskriften innebærer også enkelte lettelser knyttet til idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge.

Asker kommune legger til grunn følgende trinnvise gjenåpning av aktiviteter innenfor idretts- og kulturområdet:

  • Skolesvømming starter tirsdag 27. april.
  • Svømmekurs og svømmetrening for barn og unge starter mandag 26. april.
  • Idrettshaller åpner mandag 26. april eller senest tirsdag 27. april. Aktiviteter for aktuelle grupper gjennomføres i tråd med tiltak i skolen på rødt nivå.
  • Bibliotekene åpner så snart som mulig. Nærmere informasjon vil bli gitt på kommunens nettsider.
  • Kulturskolen gjenopptar fysisk undervisning fra mandag 26. april.
  • Ungkultur/ungdomsklubbene holdes stengt så lenge skolene er på rødt nivå.
  • Kulturhus og andre kommunale arenaer kan brukes til øving for barn og unge under 20 år.

Asker kommune har i dag orientert i form av e-post/brev til Asker idrettsråd, Asker kulturråd, Frivillighetsutvalg og kirken knyttet til den trinnvise gjenåpningen, og inviterer disse aktørene til snarlig møte for en videre dialog.

Beredskapsnivå

Asker kommune er på risikonivå 3-4.