Vaksinestart for aldersgruppen 64-55 år med underliggende sykdommer

Fra tirsdag 27. april vil vi vaksinere innbyggere i alderen 64-55 år med underliggende sykdom etter fallende alder. Dette er prioriteringsgruppe 5 og utgjør ca. 2300 personer i Asker.

Blanding og opptrekk av vaksinedoser
Foto: Elin Eike Worren / Asker kommune

Denne gruppen vil i hovedsak bli vaksinert ved Vaksinasjonsklinikkene. Pasientene ved åtte fastlegekontor (Bråset legesenter, Frikk Nilsen legekontor, Nesbru legesenter, Røyken kommunale legesenter, Tofte legekontor , Tofte legesenter, Viken legesenter og Vollen legekontor) blir kontaktet av fastlegen med tilbud om vaksinen i prioriteringsgruppe 5-7.

- Vi er nå i ferd med å gjøre oss ferdig med vaksinering av innbyggere i alderen 65-74 år og personer i aldersgruppen 18-64 år med sykdommer med høy risiko for alvorlig forløp, sier smittevernoverlege i Asker kommune, Kjell D. Sørli.

– Fra tirsdag 27.april kan vi starte med neste prioriteringsgruppe som er aldersgruppen 64-55 år med underliggende sykdommer.

- Du blir kontaktet for time til vaksinasjon og trenger ikke selv ta kontakt med fastlegen eller kommunen for å få tilbud om vaksine, fortsetter han. - Koronavaksinasjon er gratis og vi håper alle som får tilbud om time til vaksinasjon takker ja til dette.

De neste gruppene

Når gruppen 55–64 år med underliggende sykdom har fått sin første vaksinedose så beveger man seg nedover i prioriteringsgruppene til:

 • Gruppe 6 som er personer i alderen 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander
 • Gruppe 7 som er personer i alderen 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander

Det er disse sykdommer/tilstander som gjelder for gruppene over:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag

Tilhører du tidligere prioriteringsgrupper og har ikke hørt noe?

For å sikre at alle med alvorlig underliggende sykdom (de som er merket med * på FHIs lister) og dere over 65 år har fått tilbud om vaksine mot korona kommer vi med en oppfordring.

– Vi er hovedsakelig ferdig med å vaksinere disse gruppen med første dose. Så er du mellom 18 og 64 år med sykdommer med høy risiko for alvorlig forløp og ikke har hørt noe fra kommunen, eller er du over 65 år og ikke har fått tilbud om vaksinasjon i løpet av uke 17, da må du kontakt oss på tlf. 66 71 59 50, dersom du ønsker vaksine, sier smittevernoverlege Kjell D. Sørli.

Dette gjelder for personer med følgende sykdommer/tilstander:

 • Organtransplantasjon*
 • Immunsvikt bekreftet av lege*
 • Blodkreftsykdom siste fem år*
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller avsluttet kreftbehandling siste 6 måneder (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)*
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører betydelig nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)*
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*

Vi viser forøvrig til FHIs nettsider med oversikt over prioriteringsrekkefølgen av risikogruppene