24. august: Status fra kriseledelsen

Smittesituasjonen ved Landøya ungdomsskole og bruk av hjemmekontor var tema for kriseledelsens møte mandag 24. august.

Det ble fattet følgende beslutninger:

Smittesituasjonen ved Landøya ungdomsskole

  • Kriseledelsen har i dag diskutert oppfølging av smittesituasjonen ved Landøya ungdomsskole, der en elev i helgen fikk påvist koronasmitte. Alle nærkontakter er kontaktet av kommunen, og 157 personer (hvorav 133 elever) er satt i karantene. Kommunen arbeider med løpende smitteoppsporing, og vil trolig først mot slutten av uken få oversikt over eventuelle flere smittede.
  • Elevene som er satt i karantene får fjernundervisning i perioden de er hjemme. For øvrige elever og ansatte opprettholdes ordinær drift ved skolen.
  • Som følge av situasjonen er Asker kommune på gult beredskapsnivå. Dette innebærer blant annet at kommunen har økt testkapasiteten ved koronaklinikken, styrket kapasiteten ved koronatelefonen og styrket kapasiteten til arbeidet med smitteoppsporing.

Retningslinjer om fleksibel arbeidstid, hjemmekontor og møtevirksomhet

  • Asker kommune har siden 12. mars fulgt nasjonale myndigheters råd om å legge til rette for fleksibel arbeidstid og bruk av hjemmekontor for ansatte med arbeidsoppgaver som kan utføres hjemmefra. Kriseledelsen vedtok i dag å videreføre praksisen, slik Folkehelseinstituttet anbefaler.
  • Ordningen med fleksibel arbeidstid og delvis hjemmekontor gjelder primært ansatte med administrative og forvaltningsmessige oppgaver, der det er mulig å opprettholde et kvalitetsmessig godt tilbud ved hjelp av digitale løsninger. Hvordan nødvendige smittevernhensyn skal ivaretas i praksis, avgjøres på den enkelte arbeidsplass ut fra lokale forhold og en risikoanalyse gjennomført i samarbeid med lokalt verneombud.
  • Videre har kriseledelsen besluttet at møtevirksomhet i kommunen inntil videre primært bør foregå digitalt, og at ekstern møtevirksomhet skal begrenses til det som er helt nødvendig.
  • I tillegg oppfordres ansatte i Asker kommune til å unngå å benytte kollektivtransport til og fra jobb.
  • Retningslinjene er drøftet med tillitsvalgte i eget drøftingsmøte.

Se egen sak om retningslinjer for bruk av hjemmekontor.