25. desember: Unntak fra karantene ved alvorlig sykdom og bisettelse hos nærstående

Det er fra nasjonalt hold vedtatt en endring i covid-19-forskriften § 6j. Denne trådte i kraft 23. desember 2020 kl.12:00.

Det er nå innført et unntak fra karantene ved alvorlig sykdom og bisettelse hos nærstående, som da vil erstatte kommunelegens dispensasjonsadgang.

Se her for selve teksten i endringsforskriften