27. april: Gradvis åpning av campingplasser

1. mai kan campingplassene i Asker kommune ønske faste gjester velkommen. Dette besluttet kommunens kriseledelse 27. april.

I mars innførte Asker kommune en lokal forskrift om stenging av campingplasser. Pandemisituasjonen er i endring, og vår- og sommersesongen er snart her. I tillegg er det en økt bruk av nærmiljøet blant innbyggerne.

Derfor blir det nå en gradvis gjenåpning av campingplassene.

Åpent for faste gjester fra 1. mai

- Etter god dialog med campingplassene i kommunen, besluttet kriseledelsen 27. april at campingplassene kan åpne for faste gjester 1. mai. Åpning for døgngjester skal vurderes nærmere, sier Ragnar Sand Fuglum, direktør samfunnstjenester i Asker kommune. 

Bransjenorm fra NHO Reiseliv

NHO Reiseliv har utarbeidet en bransjenorm for håndtering av smitteverntiltak ved campingplasser, som du kan lese her 

Tiltakene baserer seg på prinsippene om god hygiene, redusert kontakthyppighet mellom personer og at syke personer skal være i isolasjon eller i karantene.

Ved å iverksette økte tiltak for smittevern, skal campingplassene i Asker kunne holde åpent og ta imot gjester og ansatte på en trygg måte.

Gjeldende forskrift

Forskrift om stenging campingplasser, gjestehavner og felles servicebygg for begrensning smittespredningen av koronaviruset, Asker kommune. (27/4-2020)

For å begrense smittespredningen av koronaviruset, vedtar kommuneoverlegen med hjemmel i smittevernloven § 4-1 første ledd b), jf. femte ledd, følgende forskrift:

Bruk av campingplasser (campingvogner, bobil, oppstillingsplasser for campingvogn/bobil og telt) og gjestehavner i Asker kommune er forbudt. Servicebygg som felles dusjanlegg og kjøkken skal også holdes avstengt. Felles toalettanlegg på campingplasser og toaletter for allmennheten kan holdes åpne. Toaletter som ikke er tilknyttet vann- og avløpsanlegg skal fortsatt holdes stengt.

Det gjelder følgende unntak fra forbudet:

  1. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader på bygninger og anlegg tillates.
  2. Forbudet gjelder ikke leiligheter og utleiehytter som er tilknyttet eget vann- og avløpsanlegg.
  3. Gjestehavner og campingplasser kan holdes åpne for publikum slik at det er mulig å benytte områdene for rekreasjon.
  4. Campingplasser kan holdes åpne for gjester med faste plasser (årsleieplasser). Det er en forutsetning at campingplasseier/-drifter gjennom drift, rutiner og hygienefasiliteter legger til rette for at gjestene kan følge nasjonale smittevernregler.

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder inntil videre. Forskriften oppheves så snart det ikke er behov for begrensningene, jf. smittevernloven § 4-1 femte ledd.

Se vedtaket i kriseledelsen i Asker kommune 27. april 2020.