27. april: Status fra møte i kriseledelsen

Beslutninger fra møte i kriseledelsen i Asker kommune 27. april 2020.

Det ble fattet følgende beslutninger av kriseledelsen mandag 27. april:

Campingplasser

  • Asker kommune vedtok 27. mars forskrift om stenging av campingplasser, gjestehavner og felles servicebygg for å begrense smittespredningen.

  • Kommunen gjennomførte 21. april et dialogmøte med campingnæringen for å få tilbakemelding om deres vurdering av situasjonen, samt belyse mulighetene for gjenåpning av driften under forutsetning av at de nasjonale smittevernrådene overholdes.

    I tillegg har NHO Reiseliv arbeidet med en egen veileder for campingplasser.

  • Kriseledelsen har i dag vedtatt endringer i forskriften av 27. mars. Endringene innebærer at campingplasser kan holdes åpne for gjester med faste plasser (årsleieplasser), under forutsetning av at de nasjonale smittevernreglene overholdes.

    I tillegg kan felles toalettanlegg på campingplasser og toaletter for allmennheten (friluftstoaletter mv.) holdes åpne. Renholdsrutiner i henhold til veileder fra NHO reiseliv skal følges. Se veileder fra NHO Reiseliv her. Egen veileder for campingplasser er under utarbeidelse.

Endringene trer i kraft straks.

Se egen sak om vedtak med forskrift