28. november: Påvist smitte ved Hovedgården ungdomsskole og Nesøya skole

Hovedgården ungdomsskole

Én elev på 10.trinn ved Hovedgården ungdomsskole har testet positivt for Covid-19.
For å begrense smitte, har kommuneoverlegen i Asker besluttet at noen elever og ansatte på 10.trinn, som har vært i nærkontakt med den smittede, er pålagt karantene. Totalt 26 personer, 25 elever og 1 ansatt, er satt i karantene til og med 30. november.

Nesøya skole

Én elev på 3. trinn og én elev på 6. trinn har testet positivt for Covid-19 ved Nesøya skole. Elever og ansatte som har vært i nærkontakt med de smittede, settes i hjemmekarantene av kommuneoverlegen i Asker. Karantenen gjelder til og med 05.12. Det er totalt 60 personer som settes i karantene, 57 elever og 3 ansatte.

Skolene har tett kontakt med kommuneoverlegen og smittesporingsteamet. De berørte foreldrene og ansatte har fått nødvendig informasjon. Kommuneoverlegen vurderer at alle andre elever og ansatte kan møte på skolene som de pleier.