29. januar: Ekstra krisepakke fra regjeringen

Pandemien og de skjerpede smitteverntiltakene har rammet det lokale næringslivet hardt. Også Askers næringsliv er hardt rammet.

Regjeringen la i dag frem forslag om nye og forlengede økonomiske tiltak på til sammen 16 milliarder kroner. Forslagene er blant annet rettet mot unge, studenter og permitterte. Flere av tiltakene er rettet mot kommuner med høy smitte og sårbare grupper som har hatt det spesielt vanskelig under pandemien. Det legges opp til nye og forsterkede tiltak for barn og unge med utvidet sommer aktivitets- og skoletilbud, aktivitetstilbud for utsatte eldre og personer med psykiske lidelser.

- Vi ser at også Askers næringsliv er hardt rammet, og konsekvensene er store dersom bedrifter må legge ned på grunn av pandemien. Derfor er det bra at regjeringen nå kommer med en ny krisepakke til lokale virksomheter i kommuner som er særlig hardt rammet av koronapandemien. Nøyaktig hvor mye av denne nye krisepakken som vil tilflyte Asker, er ikke avklart ennå, men vi er klare til å følge opp med det som måtte komme, sier ordfører Lene Conradi.

Ifølge Regjeringen fordeles halvparten, 500 millioner kroner, nå til kommunene med arbeidsledighet over landsgjennomsnittet, og de som har strenge smitteverntiltak på grunn av det muterte viruset. Den andre halvparten skal fordeles senere, trolig etter påske, med bakgrunn i utviklingen i behovet til lokalt næringsliv.

- Vi legger også merke til at Regjeringen nå legger penger i potten for sommerskole for barn og unge. Det er viktig å prioritere barn og unge slik at de har gode sommeraktiviteter etter halvannet år med pandemi, sier ordføreren.

Les mer om regjeringens tiltak her.