3. mars: Status fra kriseledelsen

Tema for kriseledelsen i dag var smittesituasjonen og det ble besluttet å etablere vaksinasjonsklinikk på Tofte.

Status for smittesituasjonen

 • Asker kommune har per i dag totalt 1326 påvist smittede innbyggere. De siste sju dagene er det registrert 72 nye smittetilfeller.
 • Kommunen fikk et nytt koronarelatert dødsfall 2. mars Det er totalt registrert 17 koronarelaterte dødsfall i Asker siden mars 2020.
 • Asker kommune utarbeider ukentlige rapporter med statistikk og vurderinger knyttet til covid-19-situasjonen. Hovedpunkter fra rapporten for uke 8:
  • I Asker kommune er det ble meldt 95 nye tilfeller av covid-19 i uke 7 og 8, noe som er en økning med 30 tilfeller sammenlignet med uke 6 og 7.
  • Blant de 95 meldte tilfellene har 87 prosent kjent smittested og 13 prosent har ukjent smittested.
  • I uke 8 har ca. 1750 personer i Asker testet seg for covid-19, noe som er en nedgang på mer enn 500 personer sammenlignet med uken før.
  • Andel av personer som testet seg i uke 8 og som fikk påvist covid-19 var 3,3 prosent, som var en økning fra 1,2 prosent uken før.
  • Det er gjennomført 3373 tester ved kommunens koronaklinikk de to siste ukene, noe som er ca. 300 færre enn uke 6 og 7 (3704).
  • Det er 4769 personer i Asker som har fått første vaksinedose, og av disse er 2384 personer fullvaksinert med to doser.
  • Asker kommune vurderes å være på risikonivå 3 med mulighet for utvikling til nivå 4.

Beslutninger

Det ble fattet følgende beslutninger:

Etablering av vaksinasjonsklinikk på Tofte

 • Asker kommune besluttet i januar å etablere en vaksinasjonsklinikk i Lensmannslia 4 for å sikre rask og effektiv massevaksinasjon av befolkningen. Klinikken åpnet for operativ drift 1. mars. Samtidig ble det signalisert at det skulle utredes et vaksinasjonstilbud for innbyggere som bor helt sør i kommunen.
 • Kriseledelsen har i dag besluttet at det skal etableres en vaksinasjonsklinikk på Tofte som primært skal benyttes av innbyggere som sogner til områdene Tofte, Filtvet, Klokkarstua og Holmsbu. Dette utgjør omkring 3500 innbyggere. Klinikken vil bli lokalisert i Tofte samfunnshus, og vil være åpen 1-2 dager i uken og dimensjoneres for å kunne vaksinere inntil 120 personer daglig. Dette vil kunne endre seg avhengig av behov og tilgangen på vaksiner. Klinikken vil først være operativ fra 12. april.
 • Det gjenstår fortsatt en del detaljplanlegging knyttet til etablering av vaksinasjonsklinikken på Tofte. Nærmere informasjon vil fortløpende bli lagt ut på kommunens nettsider.

Beredskapsnivå

Asker kommune er på gult beredskapsnivå.