30. april: Informasjon til foresatte i askerskolen

Kjære foresatte i askerskolen    

Det er en krevende tid. Skoledriften foregår nå på to ulike måter i og med at vi både har elever som er på skolen og elever som har fjernundervisning. Vi vet at det kan være utfordrende hjemme. Denne situasjonen setter også oss som arbeider i skolene på prøve. Vi vil takke dere foresatte for godt og viktig samarbeid i denne tiden!

Skoledrift på 1. til 4. trinn

Vi har nå en ukes erfaring med åpne skoler på småtrinnet. Vi hører om mange fornøyde barn som har savnet skolen og som er glade for å være tilbake. Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en egen smittevernveileder for 1.-7. trinn. Det er et omfattende dokument som alle skolene har lagt til grunn for sin lokale planlegging. Det viktigste grepet for smittevern på barneskolen, er at elevene er delt inn i grupper på ca. 15 barn. To og to av disse gruppene kan samarbeide for praktisk gjennomføring av skoledagen. 

Samarbeid i fokus

Vi vet at barn savner dem de ofte er sammen med til vanlig, og vi ønsker å legge til rette for sosial kontakt. Vi må likevel ta mange andre hensyn når vi setter sammen gruppene, og det er fint hvis dere foresatte bidrar til at barna også forstår dette. Det er viktig å huske på at dette er en midlertidig ordning, og at vi kan glede oss til mer normale tider.

Spesialundervisning og særskilt språkopplæring

Med de begrensningene veilederen legger på skoledriften med tanke på smittevern, møter vi utfordringer når vi skal gi tilrettelagte tilbud. Barna skal ikke møte mange forskjellige voksne eller ha kontakt på tvers av gruppene sine. Samtidig gir de små gruppene bedre anledning til å følge opp elevene i undervisningen. Skolene vil arbeide etter vedtakene som er gjort, men må gjøre noen tilpasninger knyttet til gruppe- og eneundervisning. Vi anbefaler dere å lese informasjonen som er publisert på Asker kommunes nettsider om spesialundervisning. Ta kontakt med deres kontaktlærer om dere har spørsmål.

Åpningstid i SFO

Kriseledelsen i Asker kommune har besluttet at SFO har ordinære åpningstider i den grad det er forsvarlig. Derfor ble dere bedt om å gi tilbakemelding på når deres barn ville benytte plassen og til hvilket klokkeslett. Noen skoler opplever at det er vanskelig å opprettholde full åpningstid når de samtidig skal sørge for godt smittevern. Derfor vil det være noen lokale forskjeller i denne tiden.

Fjernundervisningen fortsetter for 5. til 10. trinn

Elever på 5.-10. trinn kan fortsatt ikke få vanlig skoleundervisning. De har fremdeles fjernundervisning, og vi må takke elevene og dere foresatte for utholdenheten. Vi vet at det er flere som kan oppleve situasjonen som tung. Vi ber dere om å oppsøke hjelp på skolen eller i øvrig hjelpeapparat i kommunen dersom dere skulle ha behov for det. Kontaktlærer har oppfølging av hele klassen og enkeltelever. Ta kontakt med skolen hvis dere har spørsmål eller andre behov. Vi ber imidlertid om forståelse for den situasjonen også lærerne er i. De jobber hjemmefra, og mange av dem har egne barn hjemme.

Ut fra de opplysningene vi har, vil regjeringen til uken komme med et såkalt veikart for videre gjenåpning av skolene. Statsråd Guri Melby sier at det er et mål at alle elever skal få komme tilbake til skolen før sommerferien. Akkurat når det blir, vet vi dessverre ikke ennå. 

17. mai skal feires også i år!

Årets 17. mai skal selvsagt markeres i Asker, selv om vi ikke kan møtes og feire på vanlig måte. Kommunen gjennomfører noen markeringer på forskjellige steder i vårt distrikt gjennom dagen. Tidspunktene offentliggjøres ikke fordi vi ikke ønsker stort oppmøte av publikum. I tillegg planlegger skolene sine markeringer i samarbeid med de lokale FAU og 17. mai-komiteene. 

Avslutninger av skoleåret

Helseminister Bent Høie fortalte på en pressekonferanse 30. april at kun arrangementer med inntil 50 deltakere kan gjennomføres etter 7. mai. Det betyr at det nok ikke vil være mulig å samle elever og foresatte til de hyggelige avslutningene vi vanligvis har etter hvert skoleår. Det samme gjelder vitnemålsutdelingen på ungdomstrinnet. Skolene vil ta kontakt med FAU for å planlegge markeringer der smittevern kan overholdes.

Betaling for SFO

Vi hører at rektorene får henvendelser om betaling for SFO-tilbud som man ikke trenger, når foresatte er hjemme. Kriseledelsen i Asker kommune har besluttet å videreføre ordinær betaling, og at ordinær forskrift for SFO gjelder med tanke på oppsigelsestid. Vi minner om at det finnes ordninger slik at foresatte kan søke om redusert betaling dersom dere har behov for det.

Informasjon til foresatte

Våre kollegaer i kommunikasjonsseksjonen har samlet all informasjon fra koronatiden som er relevant for foresatte i barnehager og skoler på ett sted. Her finner dere tidligere informasjon som er publisert på Asker kommune sine nettsider eller sendt ut til foresatte. Siden oppdateres fortløpende.  

Vi ønsker dere en riktig god langhelg!

Hilsen fra Terje Larsen
kommunalsjef for grunnskole