31. mai: Status fra kriseledelsen

Referat fra møte i kriseledelsen mandag 31. mai 2021

Status og informasjonsutveksling

Status for smittesituasjonen

- Asker kommune har så langt under pandemien hatt totalt 2438 påvist smittede innbyggere. De siste sju dagene er det registrert 38 nye smittetilfeller og 2281 personer er testet ved koronaklinikken. Ingen personer er innlagt ved sykehus.

Status for vaksinasjon

- Asker kommune har så langt satt 48 523 vaksinedoser. Totalt 30 126 personer er vaksinert med én vaksinedose, og totalt 18 397 personer er fullvaksinert med to doser.

Kommunen vaksinerer for tiden personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende sykdommer.

- Asker kommune erfarer at flere tusen innbyggere ennå ikke har registrert seg for vaksinasjon. Det kan være ulike årsaker til dette, slik som for eksempel mangel på tilstrekkelig informasjon, manglende IKT-kompetanse, språkutfordringer eller kulturelle faktorer.

- Det er frivillig å la seg vaksinere. Samtidig er Asker kommune, i likhet med nasjonale myndigheter, opptatt av å få en god vaksinasjonsdekning i befolkningen.

Kommunen vil derfor igangsette et arbeid med å få oversikt over og oppsøke innbyggere som ennå ikke har registrert seg for vaksinasjon. Målet er at alle skal få tilstrekkelig informasjon til å kunne ta et opplyst valg om hvorvidt de ønsker å bli vaksinert eller ikke.

Karantenehotell

- Asker kommune mottok i forrige uke brev fra Statsforvalteren i Oslo og Viken om behov for å øke kapasiteten på karantenehotell for innreisende, med forespørsel om det kan være aktuelt for Asker kommune å inngå i ordningen.

Asker kommunes svarbrev ble oversendt statsforvalteren i slutten av forrige uke.

Beredskapsnivå

Asker kommune er på risikonivå 2.