4. juni: Nå kan barn og unge trene nesten som normalt

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har revidert veilederen for smittevern i idretten. Fra 1. juni åpnes det for trening i barne- og ungdomsidretten.

Lite smittespredning i landet gjør at det nå åpnes for at barn og unge opp til 20 år kan trene innendørs og utendørs med mindre avstand enn én meter i grupper på inntil 20 personer. Helsemyndighetene tillater også at idretter med tett en-til-en-kontakt mellom utøverne kan gjenoppta treninger for barn og unge så lenge antall treningspartnere begrenses.

- Det er svært gledelig at situasjonen endelig tillater at det kan tilrettelegges for mer normal trening. Mange barn og unge har gledet seg til det, sier virksomhetsleder for idrett og friluftsliv i Asker kommune, Bente Flygind.

Unntaket fra anbefalingen om avstand på én meter gjelder kun for barn og unge under trening og idrettsaktiviteter, ikke voksne over 20 år. Det skilles mellom voksne og barn/ungdom når det gjelder kontaktreduserende tiltak. Unntaket gjelder heller ikke for idrettsarrangementer som reguleres av Covid-19-forskriften §13. Der er det krav om minst én meters avstand og inntil 50 personer.

Tar i bruk trafikklysmodell

Helsemyndighetene har innført et nytt system med rødt, gult og grønt nivå for smitteverntiltak. Nå er det gult nivå nasjonalt.

I dag er det helsemyndighetene som til enhver tid beslutter nivået for smitteverntiltak, men på et senere tidspunkt vil det kunne bli aktuelt med regional eller lokal tilpasning.

- Den nye modellen gjør at idretten selv må holde oversikt over smittesituasjonen i sin kommune og hvilket tiltaksnivå med tilhørende smittevernregler som gjelder. Men uansett nivå, er det viktig å huske på god hygiene, at syke personer skal holde seg hjemme, selv med milde luftveissymptomer, og at vi fortsatt skal holde minst én meter avstand til hverandre i hverdagen, sier Flygind. 

Norges idrettsforbund utarbeider sammen med de enkelte særforbundene råd og anbefalinger tilpasset de spesifikke idrettsgrenene og aktivitetene.

Tiltaksnivåer