5. oktober: Status fra kriseledelsen

Smittesituasjonen og influensavaksine var viktigste temaer i kriseledelsen i dag.

Status for smittesituasjonen

  • Utviklingen i smittesituasjonen i Asker vurderes fortsatt som stabil, og kommunen har god kontroll på situasjonen. Asker kommune har per i dag totalt 262 påvist smittede innbyggere, og det er registrert få nye smittetilfeller den siste uken. Det er den siste uken testet mellom 120 og 200 personer daglig ved koronaklinikken. Kommunen har fortsatt god tilgang på smittevernutstyr og god lagerkapasitet.
  • Som en oppfølging av de smitteverntiltakene som ble besluttet i forrige uke i etterkant av møtet med helseministeren og øvrige kommuner rundt Oslo, er det innført bruk av munnbind i hjemmesykepleien. I tillegg er det oppfordret til økt bruk av hjemmekontor for ansatte som har mulighet til det.
  • Kommunedirektøren vil 6. oktober orientere formannskapet om smittesituasjonen, samt gi en vurdering av de nye smitteverntiltakene som ble vedtatt i forrige uke.

Influensavaksinering av ansatte

  • Årets influensasesong sammenfaller med koronapandemien, og influensavaksinering er viktig for å unngå samtidig alvorlig sykdom, ikke belaste helsevesenet unødig og redusere sykefraværet.
  • Helsepersonell med direkte brukerkontakt og risikogrupper i befolkningen tilbys vaksinering gjennom en statlig ordning i regi av Folkehelseinstituttet.
  • Kriseledelsen har tidligere besluttet at Asker kommune i tillegg skal tilby influensavaksinering av øvrige prioriterte grupper ansatte. Dette gjelder blant annet ansatte i renhold og praktisk bistand, koronaklinikken, ansatte i beredskapsordninger/ samfunnskritiske funksjoner, kriseledelsen, barnehageansatte og skoleansatte, samt ansatte ved legevakten på Bråset og bibliotekene. Kommunen har fått tilgang på 1500 vaksiner. Med bakgrunn i tidligere erfaringer om andel ansatte som ønsker å la seg vaksinere, antas dette å dekke behovet i målgruppene.
  • Influensavaksineringen vil gjennomføres av bedriftshelsetjenesten i perioden 19. oktober til 3. november ved utvalgte skoler. Nærmere informasjon vil sendes ut i uke 41.