7. mai: Status fra kriseledelsen

Referat fra møte i kriseledelsen fredag 7. mai 2021

Status for smittesituasjonen

De siste sju dagene er det registrert 32 nye smittetilfeller og 1702 personer er testet ved koronaklinikken. De siste to ukene har det vært en tydelig reduksjon i smitteforekomsten i Asker.

Per 7. mai har 25 654 personer fått første vaksinedose, mens 8086 personer er fullvaksinert med to doser.

Smitteverntiltak i Asker fra uke 19

Asker kommune har siden 26. april vært omfattet av tiltaksnivå 5b i den nasjonale covid-19-forskriften.

Det har kommet signaler om at Asker kommune fra 10. mai vil bli tatt ut av de forsterkede nasjonale smitteverntiltakene i covid-19-forskriften, og dermed kun bli omfattet av de ordinære reglene som gjelder for hele landet.

Det forventes at regjeringen snarlig vil fatte beslutning om hvorvidt Asker skal være en del av de forsterkede nasjonale smitteverntiltakene i forskriften, og Asker kommune avventer regjeringens beslutning.

Region Viken og Oslo har et større smittetrykk enn landet for øvrig. Dersom det besluttes at Asker ikke lenger skal være en del av de forsterkede nasjonale smitteverntiltakene i covid-19-forskriften, vil det være behov for å vedta forsterkede smitteverntiltak gjennom lokal forskrift.

Det er varslet mulig ekstraordinært formannskapsmøte lørdag 8. mai, med sikte på at eventuell lokal forskrift trer i kraft fra mandag 10. mai.

Les egen sak om at Askers tas ut av regionalt tiltaksnivå 5b.

Beslutninger

Det ble fattet følgende beslutninger:

Kabelferge over Vendelsund mellom Nesøya og Brønnøya

I Vendelsund mellom Nesøya og Brønnøya er det i vinterhalvåret en flytebro som gangforbindelse. Denne erstattes normalt av en kabelferge i sommerhalvåret. Asker kommune eier kabelfergen, og har avtale med Brønnøya Vel om driften. Som en følge av koronapandemien har imidlertid flytebroen ligget ute hele 2020.

Asker kommune har i dag besluttet at kabelfergen settes i drift innen 1. juni. Det forutsettes at smittevernreglene overholdes, og at det benyttes munnbind der det ikke kan holdes en meter avstand til andre passasjerer. Det må videre tilrettelegges for at eventuelle køer håndteres på en smittevernmessig forsvarlig måte.

Beredskapsnivå

Asker kommune er på risikonivå 3.