7.desember: Status fra kriseledelsen

Smittesituasjonen i Asker og gjennomføringen av de to siste skoledagene før jul var temaer i kriseledelsen i dag.

Status for smittesituasjonen

Asker kommune har per i dag totalt 713 påvist smittede innbyggere. Mange av dem som smittes er husstandsmedlemmer til andre smittede. Kun en mindre andel av smittetilfellene har ukjent opphav.

Asker kommune har utarbeidet rutiner for bruk av vikarer og ansatte med flere arbeidsforhold, da det på grunn av smittevernhensyn er viktig å begrense at ansatte jobber på tvers av ulike virksomheter og avdelinger.

Asker kommune jobber med å planlegge for massevaksinering av befolkningen når en vaksine blir tilgjengelig, trolig først på nyåret. Dersom vaksinering kan starte opp tidligere, kan kommunen håndtere dette som en del av den ordinære driften.

Helsedirektoratet har i brev til kommunene orientert om at covid-19-hurtigtester nå distribueres til alle kommuner via de regionale helseforetakene. Asker kommune jobber nå med å utarbeide rutiner for bruk av hurtigtester i kommunen.

Folkehelseinstituttet anbefaler at helsepersonell testes regelmessig for koronasmitte i områder med forhøyet smittepress, blant annet for å skjerme eldre og andre risikogrupper. Asker kommune utarbeider nå kriterier og rutiner for regelmessig testing av helsepersonell.

Gjennomføring av de to siste skoledagene før jul

21. og 22. desember er de to siste skoledagene før jul. For å redusere risikoen for smitte og eventuell karantene i juleferien, har kommunen vurdert om disse to skoledagene kan gjennomføres på en alternativ måte. De to hovedalternativene er å enten flytte skoledagene til våren gjennom endring av skoleruten eller å tilby helt eller delvis fjernundervisning disse to skoledagene.

Det er innhentet synspunkter fra foreldrekontakter ved skolene gjennom en egen spørreundersøkelse, der omkring 600 personer har besvart. Spørreundersøkelsen viser at mange foreldre ønsker seg fjernundervisning før jul, og at svært mange er bekymret for smitte. Det har også vært dialog med de hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. I tillegg ble det orientert om problemstillingen i hovedutvalg for oppvekst 3. desember.

Kriseledelsens beslutning:

 • Barneskolene: Elevene i barneskolen får fjernundervisning, men foreldrene kan velge om de i stedet ønsker ordinær undervisning for sitt barn på skolen.
 • Ungdomsskolene: Elevene i ungdomsskolen får fjernundervisning.
 • Barn med særskilte behov og barn med foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner vil få tilbud om undervisning på skolen etter nærmere avtale.

Den enkelte skole vil gi nærmere informasjon om gjennomføringen av skoletilbudet disse to dagene lokalt.

Beredskapsnivå

Asker kommune er på gult beredskapsnivå.

 

Forøvrig ble det gitt en kort orientering om status for følgende temaer:

 • Smittesituasjonen
 • Smitteverntiltak for å redusere konsekvenser for bemanningen av samfunnskritiske funksjoner
 • Tiltak for å bistå og veilede befolkningen til å overholde råd fra Folkehelseinstituttet
 • Omlegging av virksomhet og kontinuitetsplanlegging for å øke kapasiteten for samfunnskritiske funksjoner
 • Risikoanalyse og planarbeid på mellomlag og lang sikt
 • Personellsituasjonen
 • Samarbeid med andre beredskapsaktører
 • Samarbeid med frivilligheten
 • Kommunikasjon eksternt og internt