8. april: Venter nye nasjonale avklaringer fredag 9. april

Kommunen har i dag deltatt i møte med Statsforvalteren, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet om smittesituasjonen i Viken og mulige tiltak framover.

Asker kommune var i møtet særlig opptatt av barn og unges situasjon og det lokale næringslivet, noe som også ble spilt inn i møtet.

I Asker gjelder foreløpig de strenge regionale tiltakene (Covid-19 forskriften, §5A) fram til og med søndag 11. april.

Smittesituasjonen i regionen tilsier at det er behov for å vurdere tiltak for de kommende ukene, og det er forventet at regjeringen i løpet av fredagen vil komme med informasjon om eventuelle nye eller videreførte tiltak.  

Kommunen vil i løpet av neste uke ha en dialog med det lokale næringslivet om hvordan vi på best mulig måte kan følge opp tiltakene som måtte komme fra nasjonalt hold.