29. mai: Besøk ved våre bo- og omsorgsinstitusjoner

Vi er veldig glade for at regjeringen, på en pressekonferanse 27. mai, åpner opp for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner.

Asker kommue har allerede åpnet for besøk utendørs sammen med besøksverter. Nå jobber vi med å tilrettelegge for besøk innendørs.

Bakgrunnen for at det åpnes ytterligere opp for besøk er at det er lite smitte i samfunnet. Forutsetningen er at vi har iverksatt gode smitteverntiltak. Selv med lite smitte i samfunnet, er det behov for å beskytte beboere i sykehjem og omsorgsbolig. Våre beboere har økt risiko for alvorlig sykdomsforløp hvis de blir smittet av koronavirus. Vi må sikre at våre beboere ikke utsettes for smitte og samtidig ta hensyn til det behovet beboere og pårørende har for å ha kontakt med hverandre.

Nye rutiner på plass i løpet av uke 23

For å ivareta smittevernhensyn, jobber vi nå med å få på plass nye rutiner før vi kan starte med besøk på beboers rom. De nye rutinene vil være klare i løpet av uke 23, og vi sender dere informasjon straks retningslinjene er på plass.

I rutinene vil vi ivareta nødvendige smittevernhensyn og anbefalinger fra nasjonale helsemyndigheter og vår kommuneoverlege.

Vi minner om at de vanlige smittevernreglene gjelder også for besøk. Det vil si å holde seg hjemme ved sykdom, holde én meters avstand og ha god hånd- og hostehygiene.

Ta gjerne kontakt med din bo- og omsorgsinstitusjon hvis du har spørsmål.