Blomsterbutikker kan holde åpent fra 16. april

Regjeringen har 15. april gjort justeringer i Covid-19-forskriften, tiltaksnivå A. Det betyr blant annet at blomsterbutikker under 250 kvadratmeter får åpne dørene. Samtidig kan nå flere studenter få tilgang til lokalene på universiteter, høyskoler og fagskoler dersom de testes jevnlig. Endringene gjelder fra midnatt, natt til 16. april.

- Vi er tilfreds med at regjeringen nå har lagt til rette for at studenter i større grad kan benytte lokalene ved studiestedene igjen. Det betyr mye for mange.

Godt skritt i riktig retning

At blomsterbutikkene nå kan holde åpent også i Asker og Bærum er også et lite, men godt skritt i riktig retning for et hardt prøvet næringsliv, sier ordførerne Lisbeth Hammer Krog i Bærum og Lene Conradi i Asker. De hadde vel og merke håpet at også hagesentrene med sine store, luftige lokaler, hadde kunnet åpne, gitt både sesong og årstid.

Likebehandling

I møte med Statsforvalteren sist uke, la de to ordførerne vekt på betydningen av likebehandling mellom kommunene i regionen, og mente det var nødvendig med en justering i Covid-19-forskriften for å legge til rette for en harmonisering av tiltak mellom Oslo og Viken.

- Vi har lenge vært opptatt av den urimeligheten det har vært ved for eksempel å holde blomsterbutikkene stengt i Asker og Bærum, men åpne i Oslo. Disse lempingene som Oslo har hatt i lang tid oppleves selvfølgelig for de næringsdrivende og medarbeidere som en forskjellsbehandling og som meget urettferdig, mener de to ordførerne. Derfor er det svært gledelig at blomsterbutikkene kan åpne igjen i våre kommuner, sier ordførerne.

Her finner du pressemelding fra regjeringen fra 14. april.

Også toppidretten

Tirsdag 13. april ble det i tillegg kjent at det blir to endringer i tiltaksnivå A innen toppidretten; organisert trening for toppidrettsutøvere ble tillatt fra 13. april kl. 16, og treningskamper i de to øverste divisjonene i fotball blir tillatt med virkning fra midnatt, natt til 16. april.

Det er kun spillere, støtteapparat og dommere til stede ved disse treningskampene.