20. januar: I Lensmannslia skal Asker vaksinere innbyggerne

- Vi er nå godt i gang med vaksineringen av våre innbyggere, sier ordfører Lene Conradi. Hittil har vi vaksinert 569 personer og brukt alle vaksiner vi har fått.

Ordfører og kommunedirektør i Asker foran inngangen til det som blir ny Vaksinasjonsklinikk i Lensmannslia 4
Ordfører Lene Conradi og kommunedirektør Lars Bjerke foran inngangen til det som blir ny vaksinasjonsklinikk i Lensmannslia 4 Foto: Henrik Slipher / Asker kommune

- Vi er ferdig med å sette første vaksine på alle våre sykehjem og denne uken starter vi å vaksinere våre hjemmeboende eldre over 85 år.

- Jeg håper virkelig alle som nå blir tilbudt vaksine mot covid-19 og som har mulighet til å ta den, lar seg vaksinere, sier Conradi.

Eldste innbyggere og kritisk helsepersonell først

Asker kommune følger helsemyndighetenes prioriteringer for hvem som skal vaksineres og tilbyr koronavaksine til de eldste innbyggerne og kritisk helsepersonell først.

De eldste aldersgruppene og personer i risikogruppene blir innkalt til vaksinasjon i et samarbeid mellom fastlegene, hjemmesykepleien og vaksinasjonsteamet i kommunen. Det er fastlegene som vaksinerer disse og personer i risikogruppene.

Når det gjelder øvrige innbyggere vil kommunen i god tid før oppstart av massevaksinasjon informere om hvordan innbyggerne kan bestille time til vaksinasjon.

Massevaksinasjon fra februar / mars

Vi håper at massevaksinasjon av 65 til 75 år (unntatt pasienter med risikosykdommer) vil kunne starte opp i februar/mars, mens vaksinasjon av befolkningen for øvrig vil kunne foregå fra medio mai og frem til sommeren.

Fremdriften vil imidlertid være avhengig av tilgangen på vaksiner.

Egen vaksinasjonsklinikk i Lensmannslia

I dag besluttet kriseledelsen at Askers innbyggere skal vaksineres ved en egen vaksinasjonsklinikken i Lensmannslia 4, i gangavstand fra Asker sentrum.

- Jeg er veldig glad for at vi nå har landet hvor vår vaksinasjonsklinikken skal ligge, sier Conradi. – Jeg tror dette er et best mulig valg for innbyggerne. Her er det god plass og egen inn og utgang slik at vaksineringen kan skje innenfor gjeldende smittevernregler. Det er kort avstand til kollektivtransport og gode parkeringsmuligheter.

– Ikke minst er jeg glad for at vi slipper å beslaglegge idrettshallene våre slik at barn og unge så langt som mulig, kan fortsette med fysisk aktivitet og trening gjennom perioden med vaksinering, avslutter ordføreren.

Syv lokasjoner vurdert

Kommunen har vurdert ulike lokasjoner rundt i hele kommunen, men etter å ha sett på seks – syv ulike lokasjoner falt valget til slutt på leide lokaler i 1. og 2. etasje i Lensmannslia 4.

Kriterier for valg av lokaler til massevaksinasjon er angitt i kommunens vaksinasjonsplan. I tillegg har det vært lagt vekt på å samle all massevaksinasjon ett sted av hensyn til effektivitet og sikkerhet og for å unngå konflikt med eksisterende virksomhet.