Når skal vi holde skolebarna hjemme?

Det viktigste vi kan gjøre for å holde koronaviruset tilbake er å holde avstand, vaske hender og holde oss hjemme når vi er syke. Men hvor syke skal vi egentlig være for å holde oss hjemme?

Her kommer kommuneoverlegens tips og råd til deg som lurer.

Når barn har akutt luftveisinfeksjon

Det er beskrevet at barn sjeldnere blir smittet av koronaviruset. Hvis de blir syke, har de oftest et lett forløp av covid-19. Symptomene er ofte milde og kortvarige luftveissymptomer og kan være vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Barn med covid-19 behøver ikke ha feber og hoste.

Dersom barn får nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon, bør barnet holdes hjemme. Ved feber og hoste skal barnet straks testes for covid-19. Ved milde luftveissymptomer uten feber og hoste, kan man se an tilstanden i 2 dager. Ved ingen bedring, anbefales testing av barnet.

Når kan barn komme tilbake i SFO/skole?

  • Barn som er symptomfrie, kan komme tilbake i SFO/skole.
  • Barn som har god allmenntilstand etter gjennomgått luftveisinfeksjon, kan komme tilbake i SFO/skole. Det betyr at allmenntilstanden avgjør når barn kan komme tilbake i SFO og skole. Dette gjelder selv om barnet fortsatt har noe restsymptomer som nesesekresjon (uansett farge på dette) eller sporadisk hoste. Slike symptomer er vanlig i tiden etter en luftveisinfeksjon hos mindre barn samtidig som allmenntilstanden er god. Så lenge symptomene kan knyttes til en gjennomgått infeksjon, og ikke er nyoppståtte eller økende, kan barnet komme tilbake.

Det er ikke lett å skille en forkjølelse fra symptomer på Covid-19. Derfor vil det alltid kunne oppstå tvilstilfeller. Det generelle rådet er at man skal ha lav terskel for å holde barnet hjemme - og lav terskel for å ta en koronatest.

Ansatte på skolen og SFO vil i mange tilfeller være med å avgjøre om et barn kan møte, eller må sendes hjem dersom det er snakk om luftveissymptomer.

Vi ber om at foreldre respekterer denne avgjørelsen. Dette er tidvis krevende og de ansatte gjør sitt beste for å bidra til at retningslinjer blir fulgt.

Er du eller barnet i karantene?

Alle som er satt i karantene skal være i karantene i 10 døgn fra siste kontakt med en smittet, selv om du har tatt covid-19-test og den er negativ.

Kommuneoverlegen minner om at personer i smittekarantene ikke kan:

  • gå på jobb eller skole
  • foreta lengre reiser innenlands eller reiser utenlands
  • ta offentlig transport
  • oppsøke steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer
  • Du skal ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker, apotek og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærender i butikk eller apotek, men du må sørge for å holde nok avstand (det vil si minst én meter) til andre og unngå kø.

Du kan gå tur ute, men hold god avstand til andre.

Det er viktig at du følger med på om du utvikler symptomer. Dersom du utvikler feber eller luftveissymptomer, skal du holde deg hjemme, isolere deg og testes.

Hovedpoenget er at du ikke skal smitte andre før du selv utvikler symptomer.

Bestilling av koronatest

Lurer du på om du eller barnet ditt er smittet med covid-19? Nå kan du bestille time til koronatest digitalt.

Du trenger ikke å ringe koronatelefonen når du bestiller time på nett.

Koronatelefonen i Asker: 66 71 59 99.

Ytterligere informasjon

Se Folkehelseinstituttets (FHI) nettsider, eller ring deres informasjonstelefon for publikum: 815 55 015. Telefonen er åpen hverdager kl. 08-15.30.

Har du behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt: 116 117. Du skal kun ringe legevakt når du har behov for akutt helsehjelp.

Ikke nøl med å ta kontakt med skolen hvis du lurer på noe.