29. mai: Til alle foresatte i barnehager og skoler i Asker

Fredag 29. mai lanserte nasjonale myndigheter nye smittevernveiledere. Vi er glade for at barnehager og skoler kan lette på sine smitteverntiltak.

Asker kommune jobber med å organisere tilbudet i barnehagene og skolene til de nye smittevernveilederne.

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. De tre nivåene svarer til spredningen av smitte i samfunnet.

Kommuneoverlegen vår avgjør hvilket nivå våre barnehager og skoler er på. Per i dag er hele Norge på rødt nivå. Fra og med 2. juni nedjusteres tiltakene i barnehager og skoler til gult nivå.

Felles for alle nivåene er at ingen skal møte i barnehagen eller skolen hvis de er syke, og alle må sørge for å vaske hendene og ha god hostehygiene.

Lite smittespredning i samfunnet gjør det forsvarlig at en hel barnehageavdeling og en hel skoleklasse kan være sammen igjen.

For barnehagene vil dette bety at en nå tilnærmer seg ordinær drift og vedtektsfestede åpningstider i løpet av uke 23. Dere vil få mer detaljert informasjon fra den enkelte barnehage om lokale ordninger i neste uke.

Ved mange av skolene våre er allerede alle elevene på skolen hver dag. En del av skolene, og særlig ungdomsskolene, har den siste tiden brukt fjernundervisning for å kunne møte kravene til smittevern. Når det ikke lenger er et krav om én meter mellom hver elev i klassen, kan skoledriften bli mer fleksibel de siste ukene av skoleåret.

Skoler der mange elever bruker skolebuss, har en utfordring fordi de nasjonale kravene til smittevern fortsatt er strenge på dette området og begrenser transportkapasiteten. Andre lokale forhold kan også gjøre at skolene vil bruke noe tid for å organisere skoledagen på nytt igjen. Dere vil få mer detaljert informasjon fra den enkelte skole om lokale ordninger i neste uke.

Barnehagene og skolene planlegger nå for at smittesituasjonen i Asker fortsatt er på gult nivå til høsten ved oppstart av nytt barnehage- og skoleår. Dersom smitten i samfunnet endrer seg, er vi forberedt på at tiltaksnivået kan skifte til rødt eller grønt.

Er du urolig for et barn eller trenger noen å prate med?

  • Barne- og familietjenesten mottak Midtbygda, telefon: 948 35 674 og Asker sentrum, telefon: 66 76 85 50
  • Barnevernstjenesten i Asker: 66 90 97 00
  • Barnevernvakten for Asker og Bærum: 67 50 47 70
  • Alarmtelefonen for barn og unge: 116111

Mer informasjon kommer

Asker kommune jobber nå med å tilpasse seg de nye smittevernveilederne, og dere vil få mer informasjon om fra hver skole og barnehage neste uke.

Ta gjerne kontakt med skolen eller barnehagen om dere har spørsmål.

Vi gleder oss til gode forsommeruker med våre barn og ungdommer! 

Vennlig hilsen,

Bodil Moe
kommunalsjef barnehage

Terje Larsen 
kommunalsjef skole