Status fra kriseledelsen 5. juni

Det ble fattet følgende beslutninger i kriseledelsen 5. juni:

Sommeraktiviteter og sommerjobber for barn og unge

Mange barn og unge har fått store endringer i hverdagen sin som følge av koronapandemien, både når det gjelder skolesituasjonen og en betydelig reduksjon i fritidstilbudet. Dette har medført at mange sårbare barn og unge har fått en enda vanskeligere situasjon.

Asker kommune er opptatt av at alle barn og unge skal få mulighet til gode aktivitetstilbud og opplevelser i sommer, i en periode der mange vil tilbringe ferien i egen kommune. Kommunen har flere etablerte sommertilbud til barn og unge, men ønsker med bakgrunn i koronasituasjonen å tilby noen ekstraordinære tilbud spesielt knyttet til barn og unge med særlige behov.

Kommunen gjennomfører nå en utredning, og tar sikte på å beslutte konkrete tiltak i løpet av uke 24. Det kan blant annet være aktuelt å holde noen kommunale bygg og møteplasser åpne, slik at idrettslag og øvrige frivillige organisasjoner kan gjennomføre ulike aktiviteter.

Flytebryggen på Brønnøya skal fremdeles ligge ute

Flytebryggen til Brønnøya har, av hensyn til smittevernreglene, ligget ute siden i vinter. Kriseledelsen og kommuneoverlegen har i dag besluttet at flytebryggen til Brønnøya skal ligge ute så lenge gjeldende smittevernråd basert på at alle skal holde en meters avstand opprettholdes. Dette forutsetter Kystverkets godkjenning.