Til foresatte og ansatte ved Landøya ungdomsskole

Vi ønsker å informere foresatte og ansatte om at en elev på 8. trinn ved Landøya ungdomsskole har testet positivt for covid-19.

Kommuneoverlegen i Asker har pålagt cirka 160 personer, hvorav 135 elever på 8. trinn ved skolen, karantene i henhold til retningslinjer fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Skolen har tett kontakt med kommuneoverlegen og smittesporingsteamet. Smittesporingsteamet er i gang med å kontakte alle som skal i karantene, og de blir gitt nødvendig informasjon. Kommuneoverlegen opplyser om at det er trygt å opprettholde ordinær drift på skolen for øvrige elever og ansatte.

Elever som er nærkontakter til en person med bekreftet covid-19 skal være i karantene. Det er helsetjenesten i kommunen som beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet, se www.fhi.no.

Elevene og lærerne som er i karantene vil få informasjon for å få igangsatt fjernundervisning i perioden de er hjemme.

Informasjon til foresatte med barn som har mulige symptomer på covid-19

  • Elever med luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen, dette gjelder selv ved milde symptomer. De kan møte på skolen når de er symptomfrie, hvis de ikke er i karantene.
  • Lurer du på om du eller barnet ditt er smittet med covid-19? Ring koronatelefonen 66 71 59 99 eller les mer på kommunens nettsider. 
  • Elever med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på skolen.
  • Utdanningsdirektoratet har laget veiledere som gir råd og føringer til ungdomsskoler og videregående skoler når det gjelder drift under koronapandemien.
  • Vi minner om at hånd- og hostehygiene og avstand mellom personer er svært viktig for å forhindre smittespredning.

Følg med på informasjon fra skolen og på kommunens hjemmesider.  

Vennlig hilsen,
Mona Pünther
rektor Landøya skole
Mobil: 667 12 401
E-post: