12. oktober: Slik skal Asker gi oppfriskningsdoser til alle innbyggere over 65 år

Asker kommune vil tilby en oppfriskningsdose av koronavaksine til alle over 65 år.

Intervallet mellom andre vaksinedose og oppfriskningsdosen skal være minst seks måneder. Det vil bli brukt Pfizer til oppfriskningsdosen.

– Vi har sett noe økt smitte hos de over 65 år, så det er gledelig at vi nå kan tilby en oppfriskningsdose til denne målgruppen. Det er sannsynlig at en oppfriskningsdose vil gi bedre beskyttelse for personer i denne aldersgruppen, sier kommuneoverlege Meera Grepp.

Vil foregå over tid

Kommunen vil vaksinere gruppene trinnvis etter følgende prioriteringsrekkefølge, i følgende uker:

  1. Uke 42: 85 år og eldre + sykehjemsbeboere
  2. Uke 43/44: 75-84 år
  3. Uke 45 samt påfølgende uker: 65-74 år
    (og de eldre som ikke har fått oppfriskningsdosen)

- Dette er i tråd med anbefalingene fra Folkehelseinstituttet, om å følge samme prioritering som ved vaksinering. De eldre er mer utsatt for alvorlig sykdom. Og det er lengre siden de ble vaksinert. Vi håper dette gir en forlenget beskyttelse, sier kommuneoverlegen.

Grepp forteller at kommunen allerede har begynt å gi en oppfriskningsdose til sykehjemsbeboere, og at de vil begynne å vaksinere de over 85 år fra uke 42.

- Vaksineringen av oppfriskningsdoser vil foregå over lengre tid. Det er viktig å passe på at det er minimum 6 måneder siden 2 dose av koronavaksine, sier kommuneoverlegen.

Grepp ber også målgruppen om å prioritere influensavaksinen, fremfor oppfriskningsdosen. Og at det må være minst 1 uke imellom influensavaksinen og koronavaksinen.

Les mer på Folkehelseinstituttets hjemmesider

Registrere seg i vaksinekø

Kommunen åpner opp bestillingen av oppfriskningsdoser allerede nå i prioritert rekkefølge med de eldste først. Innbyggere må selv bestille time på nett eller ringe Vaksinasjonstelefonen for å få time til oppfriskningsdose.

Oppfriskningsdosene vil foreløpig bli satt på Vaksinasjon og smittevern, i Lensmannslia 4, 1384 Asker, fra uke 42.

- Bestill time til vaksinasjon her
- Vaksinasjonstelefon: 66 71 59 50