Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Spørsmål og svar - hva gjelder om korona i Asker?

Kort fortalt

Lurer du på noe om koronasituasjonen? Sjekk her om andre har spurt om det og fått svar.

Munnbind

Må barn bruke munnbind?

  • Barn over 12 år må bruke munnbind.
  • Barn under 12 år slipper å bruke munnbind.
  • Barn under 2 år bør ikke bruke munnbind

Må jeg bruke munnbind når jeg trener?

Nei, ikke når du trener eller utøver fysisk aktivitet. 

Må jeg ha på munnbind på restaurant og kafe? 

Nei, i Asker trenger du ikke å bruke munnbind når du er gjest på restaurant og sitter ved bordet. Men du skal holde en meter avstand når du ikke sitter ved bordet utover kortvarige passeringer og bruke munnbind om dette ikke er mulig.

Ansatte ved spise- og serveringssteder skal bruke munnbind når de oppholder seg i områder hvor gjester har tilgang.

NB: Egne regler gjelder for andre kommuner, blant annet Oslo.

Hvis jeg har på meg munnbind, må jeg fortsatt holde en meter avstand til andre? 

Ja. Bruk av munnbind kan ikke erstatte de andre smitteverntiltakene. Det aller viktigste er å holde minst én - gjerne to - meter avstand til andre.  

Skal ansatte i butikk bruke munnbind i butikklokalene (i kassen har de pleksiglass)?

Hvis de er ute blant kundene og ikke kan holde minst én meters avstand, ja.

Hva med de som ikke kan bruke munnbind av helsemessige årsaker?

Plikten til å bære munnbind gjelder ikke for personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Hva betyr påbudet om bruk av munnbind i taxi?

Det betyr at både passasjer og sjåfør må ha på munnbind. Sjåføren trenger ikke å ha på munnbind hvis vedkommende er alene i bilen. Munnbind skal tas på før man går inn i taxien og beholdes på under hele turen.

Arrangementer

Innendørs arrangementer

Hvilke type arrangementer er stengt?

Alle arrangementer innendørs er forbudt i Asker.

Dette omfatter blant annet

  • kultur- og idrettsarrangementer,
  • seminarer, konferanser, kurs, varemesser og midlertidige markeder
  • og private sammenkomster som pågår innendørs på offentlig sted eller i lokaler og arealer som leies eller lånes ut.

Gjelder det også private sammenkomster?

Ja, det gjelder private sammenkomster på offentlig/leid sted, f.eks tilstelninger i etterkant av begravelser, bisettelser, vielser, dåp og andre tilsvarende ritualer.

Det er tillatt å være inntil ti personer hjemme om en kan holde en meter avstand.

Alle konferanser, seminarer og andre faglige sammenkomster omfattes av forbudet, inkludert bespisning og tilstelninger i forbindelse med slike sammenkomster.

Det er ikke et unntak for seminarer, konferanser og andre faglige sammenkomster med få deltagere, forbudet gjelder uavhengig av antall.

Hvor mange kan vi samles i et privat selskap?

I private sammenhenger kan 10 personer ( totalt) samles - både inne og ute.

Alle innendørs arrangementer er forbudt. Kan man likevel strømme en konferanse?

Ja, det er tillatt med heldigitale arrangementer.

Kan man fortsatt gjennomføre en begravelse?

Ja, begravelser og bisettelser er unntatt fra forbudet om innendørs arrangementer.

Men det er ikke anledning til å arrangerer minnestund i et leid lokale. Det kan gjennomføres minnestund i et privat hjem med inntil 10 personer tilstede, såfremt lokalet er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde 1 meters avstand. Vi anbefaler at færrest mulig samles nå, uansett hvor.

Hvor mange kan det være tilstede i en begravelse?

Det kan være inntil 50 personer tilstede i en begravelse. Det er ikke et krav om fastmonterte seter når det er 50 eller færre personer tilstede, men det er et krav om at alle skal holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand.

Vil det være mulig å få gjennomført vielser?

Vi anbefaler alle som har mulighet til det å utsette vielser. Det kan imidlertid være grunner til at en vielse må gjennomføres. Det kan være pga alvorlig sykdom eller andre religiøse og kulturelle grunner. Vielser skal da gjennomføres uten tilskuere tilstede.

Regnes kirkebenker som fastmonterte seter?

Nei, benker i kirker og idrettshaller regnes ikke som fastmonterte seter.

Er kirken stengt utenom begravelser?

Det er ikke anledning til å avholde gudstjenester, men det er ikke innført noe forbud mot tros- og livssynsutøvelse som sådan. Kirkerommet kan derfor holdes åpent. Det er også mulig å gjennomføre vielser, dåp og lignende ritualer, såfremt ritualet gjennomføres uten tilskuere til stede.

Hva med moskéer?

For moskéer gjelder samme regler. Det er kun anledning til å avholde begravelser, med inntil 50 personer, og det er ikke anledning til å arrangere fellesbønn.

Men det er ikke innført noe forbud mot tros- og livssynsutøvelse, så moskéene kan holde åpent. Det er også mulig å gjennomføre vielser og lignende ritualer, såfremt ritualet gjennomføres uten tilskuere til stede.

Vi har øving for kor og orkester – hvilke smittevernregler skal vi forholde oss til?

Alt av korps- og korøvelser for voksne må avlyses i denne perioden.

Utendørs arrangementer

Hvor mange kan vi være på et utendørs arrangement?

På utendørs arrangementer uten sitteplasser kan dere være maks. 200 personer, forutsatt at deltakere som ikke er i samme husstand eller skole eller barnehagekohort kan holde minst en meters avstand til hverandre.

Kan man ha flere grupper à 200 personer?

Nei, det er ikke anledning til å ha flere grupper med 200 personer samtidig, men man kan bytte ut hele grupper i løpet av et arrangement slik at det kan være flere grupper på 200 personer i løpet av dagen. Det skal ikke være kontakt mellom gruppene.

Kan man søke om dispensasjon fra antalls- og/eller avstandskrav?

Nei, det er ikke mulig å søke om dispensasjon.

Skjenkestopp

Kan kafeer holde åpent?

Alle serveringssteder kan holde åpent, men de kan ikke servere alkohol

Hvorfor stenger dere ikke alt salg av alkohol?

Formålet med skjenkestoppen er ikke å hindre folk i å drikke alkohol, men å redusere den sosiale kontakten mellom folk. Derfor er det ikke aktuelt å forby alt salg av alkohol.

Idrett

Hvorfor innfører dere stans i breddeidretten for voksne?

Det er viktig å redusere kontaktflatene vi har med hverandre. Derfor stenges breddeidretten for voksne helt ned i denne perioden.

Asker kommune oppfordrer også idrettslagene til å stanse all breddeidrett for voksne utendørs. Å reise til andre kommuner for å delta på treninger, kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende utendørs frarådes også voksne. Innendørs er dette forbudt.

Hva med toppidretten?

Toppidretten skal fortsatt kunne utøve sin aktivitet innenfor gjeldende smittevernregler.

Hvordan skal treningene for barn og unge foregå?

Vi anbefaler at idrettslagene innfører noen begrensninger for å redusere sosial kontakt og forebygge smitte:

Treninger kan gå som normalt i henhold til de retningslinjer som gjelder for bruk av de kommunale idrettsanleggene.

Alle kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende avlyses for å begrense nærkontakten med andre mennesker fra andre lag og kommuner. Det inkluderer også treningskamper og seriekamper.

Det oppfordres til å minimere bruken av garderober. Det oppfordres til å minimere tilstedeværelse av personer som ikke er direkte knyttet til treningsaktiviteten.

Er det lov med rideundervisning for voksne?

Ja, ridning for voksne ute er lov, også organisert ridning.

Ridning inne for voksne er ikke lov. Ridehaller er å regne som innendørs.

Voksne har lov til stallarbeid inne (rengjøring og lufting av hestene) hvis det skjer en-og-en og ikke som del av organisert trening.

Hva med rideundervisning for barn?

Ridning inne er lov for barn og unge, og da er det selvsagt tillatt med voksne instruktører.

Kan vi spille golf?

Ja, golf-aktivitet som foregår ute, ( med en til to meter avstand) kan gjennomføres. Dette gjelder også driving range ute.

Karantenehotell

Asker har ingen flyplass eller havn, og har derfor ikke tilbud om karantenehotell ved innreise fra utlandet.

Er det krav om opphold på karantenehotell og hvem gjelder det for?

En person som er i innreisekarantene skal oppholde seg på et karantenehotell i karantenetiden på ti dager. Dette gjelder også for norske statsborgere. 

Det er tre viktige unntak:

  • De som er bosatt i eller eier bolig i Norge, og som oppholder seg i boligen eller på annet egnet oppholdssted.
  • De som har kommet til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og har en arbeids- eller oppdragsgiver som har sørget for et egnet oppholdssted med enerom i karantenetiden.
  • Asylsøkere og overføringsflyktninger som har egne ordninger.

I vår region er det Ullensaker, Sarpsborg og Oslo som har karantenehotell. 

Hva koster det å bo på karantenehotell?

Personer som er på hotellet i innreisekarantene må betale en egenandel for oppholdet. Egenandelen er på 500 kroner per døgn for privatpersoner og 1 500 kroner per døgn for arbeidsgivere. Resten av utgiftene vil bli dekket av kommunene som tilbyr karantenehotell, som igjen får det dekket av staten.

Se side på regjeringen.no om innreiserestriksjoner for flere spørsmål og svar