Til foresatte i askerskolen

Koronasmitten øker i Asker, og kommuneoverlegen ønsker å gi litt informasjon og til foresatte i askerskolen.

Kommuneoverlegen følger nøye med på smitteutviklingen, og samarbeider tett med nasjonale myndigheter og omkringliggende kommuner.

Vi ser en særlig økning i skoler og barnehager og vurderer tiltak fortløpende. Likevel er sykdomsbyrden lav, siden de fleste barn og ungdom ikke får alvorlig sykdom. Vi har ikke hatt noen innlagte barn på sykehus fra Asker kommune.

Dette gjør vi hvis en skole får økende smitte

Generelle tiltak når det oppdages smitte på skolen

 • Kommuneoverlegen tar kontakt med den smittedes foresatte eller den ansatte, og starter kartleggingen av øvrige nærkontakter i samråd med skolen. 
 • Elever og ansatte som regnes som øvrig nærkontakt til en smittet, vil i tråd med nasjonale anbefalinger, få tilbud om hurtigtesting.

Ved økende smitte vurderes følgende tiltak

 • Kommuneoverlegen kan innføre jevnlig testing av enkelte klasser eller hele trinn. Det vil si at det tilbys testing en eller to faste dager i uken.
 • Dersom smitten sprer seg over flere trinn vil det kunne innføres jevnlig testing for hele skolen.

Forskning viser at testing kan være en god erstatning for hjemmeskole, og vi oppfordrer alle friske barn å komme på skolen.

Hold deg hjemme hvis du er syk

Hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer som feber, hoste, sår hals eller nedsatt allmenntilstand, bør du holde deg hjemme.

 

Test barnet ved nyoppståtte symptomer

Det er fortsatt anbefalt lav terskel for test ved nyoppståtte symptomer, men foreldre kan vurdere om barnet skal testes eller se det an. Testing anbefales hvis symptomer oppstår etter kontakt med en smittet siste ti dager.

Både selvtesting med antigen-hurtigtest hjemme eller testing på teststasjon kan benyttes. Ved positiv selvtest, anbefales å ta en bekreftende prøve på teststasjon, og man må være i isolasjon.

Husk smittevernrådene

Jeg ber om at alle innbyggere i Asker kommune følger disse rådene:

 • Ta kontakt med ditt lokale vaksinekontor for vaksine om du ikke er fullvaksinert
 • Vær hjemme når du er syk
 • Ha lav terskel for å teste deg mot covid-19
 • Bruk munnbind i taxi, på kollektivtransport, i butikker og kjøpesentre.
 • Unngå å håndhilse og klemme mange
 • Vask hender når du kommer hjem, og benytt spritdispensere i det offentlige rom
 • Har du et yrke der jobben din enkelt kan gjøres fra hjemmekontor ha dialog med sjefen din om dette er aktuelt for deg. Hjemmekontor bidrar generelt til redusert mobilitet i samfunnet
 • Last ned smittestopp-appen til Folkehelseinstituttet

Her legger vi ut nyttig informasjon om skoler og barnehager under koronapandemien: https://www.asker.kommune.no/korona/skoler-og-barnehager/

Mange ansatte og foreldre lurer på om vi kommer til å sette inn tiltak. Dette er noe vi vurderer fortløpende, og alle vi få informasjon dersom dette blir aktuelt.

Vennlig hilsen,

Meera Grepp

Kommuneoverlege

Asker kommune