Ukesrapporter Covid-19

Kort fortalt

I ukesrapportene finner du detaljer om blant annet alder, geografisk fordeling, R-tall, test-tall, vaksinasjonstall og sykehusinnleggelser.

Her finner du nasjonal statistikk om koronaviruset fra Folkehelseinstituttet (FHI)

Her finner du oversikt over antall vaksinerte - nasjonalt og lokalt (FHI)

Ukesrapport uke 7

Hovedtrekk fra rapporten fra uke 7:

 • I Asker kommune er det ble meldt 63 nye tilfeller av covid-19 i uke 6 og 7, som er noe færre enn antall tilfeller i uke 4 og 5 (85).
 • Blant de 63 meldte tilfellene har 86 % kjent smittested og 14 % har ukjent smittested.
 • I uke 7 har ca. 2 400 personer i Asker testet seg for covid-19, som er en økning på ca. 200 personer sammenlignet med uken før.
 • Andel av personer som testet seg i uke 6 som fikk påvist covid-19 var ca. 1,2 prosent som var en nedgang fra 1,5 % uken før.
 • Det er gjort 3 704 tester ved kommunens koronaklinikk de to siste ukene, som er ca. 400 flere enn uke 4 og 5 (3 335).
 • Det er 4 174 personer som har fått dose 1 og 1374 personer som har fått dose 2 i Asker.

Her kan du laste ned hele ukesrapporten, uke 7 (PDF)


Ukesrapport uke 6

Hovedpunkter

 • I Asker kommune er det ble meldt 81 nye tilfeller av covid-19 i uke 5 og 6, som er noe høyere enn antall tilfeller i uke 3 og 4 (61).
 • Blant de 81 meldte tilfellene har 90 % kjent smittested og 10 % har ukjent smittested.
 • I uke 5 har ca. 1900 personer i Asker testet seg for covid-19, som er omtrent samme nivå som uken før.
 • Andel av personer som testet seg i uke 6 som fikk påvist covid-19 var 1,3 prosent som var en nedgang fra 2,3 % uken før.
 • Det er gjort 3 388 tester ved kommunens koronaklinikk de to siste ukene, noe som er ca. 500 flere enn uke 3 og 4 (2 875).
 • Av personer som er folkeregistrert i Asker, så er det 3 106 personer som har fått dose 1 og 927 personer som har fått dose 2.

Her kan du laste ned hele ukesrapporten, uke 6. (PDF)


Ukesrapport uke 5

Hovedpunkter

 • I Asker kommune er det ble meldt 85 nye tilfeller av covid-19 i uke 4 og 5, som er en omtrent på nivå med antall tilfeller i uke 2 og 3 (82).
 • Blant de 85 meldte tilfellene har 82 % kjent smittested og 18 % har ukjent smittested.
 • I uke 5 har ca. 1900 personer i Asker testet seg for covid-19. Dette ca. 250 færre enn i uke 4.
 • Andel av personer som testet seg i uke 5 som fikk påvist covid-19 var 2,3 %, som er en økning fra 1,7 % i uke 4.
 • Det er gjort 3 335 tester ved kommunens koronaklinikk de to siste ukene, som er ca. 500 flere enn uke 2 og 3 (2 882).
 • Av personer som er folkeregistrert i Asker, så er det 2 518 personer som har fått dose 1 og 512 personer som har fått dose 2.

Last ned ukesrapporten

Ukesrapport uke 4

 • I Asker kommune er det meldt 61 nye tilfeller av covid-19 i uke 3 og 4, som er en halvering av antall tilfeller i uke 1 og 2 (126).
 • Blant de 82 meldte tilfellene har 80 % kjent smittested og 20 % har ukjent smittested.
 • I uke 4 har ca. 2 000 personer i Asker testet seg for covid-19. Dette ca. 500 flere personer enn i uke 3.
 • Andel av personer som testet seg i uke 4 som fikk påvist covid-19 var 1,7 %, som er en økning fra 1,5 % i uken 3.
 • Det er gjort 2 875 tester ved kommunens koronaklinikk de to siste ukene, som er ca. 800 færre enn uke 1 og 2 (3 709).
 • Det er 1 416 personer som er folkeregistrert i Asker som har fått dose 1 av vaksine mot covid-19. 219 personer har fått dose 2.

Les flere detaljer i ukesrapporten (PDF).


Ukesrapport uke 3

 • I Asker kommune er det ble meldt 82 nye tilfeller av covid-19 i uke 2 og 3, som er en markant nedgang fra uke 53 og 1 (120).
 • Blant de 82 meldte tilfellene har 83 % kjent smittested og 17 % har ukjent smittested.
 • I uke 3 har ca. 1500 personer i Asker testet seg for covid-19. Dette ca. 500 færre personer enn i uke 2.
 • Andel av personer som testet seg i uke 3 som fikk påvist covid-19 var 1,5 %, som er en nedgang fra 2,5 % i uke 2.
 • Det er gjort 2 882 tester ved kommunens koronaklinikk de to siste ukene, som er ca. 200 færre enn uke 53 og 1 (3 123).
 • Det er 1016 personer som er folkeregistrert i Asker som har fått dose 1 av vaksine mot covid19. Kommunen begynner å sette dose 2-vaksiner i uke 4.

Her kan du laste ned hele ukesrapporten med flere detaljer fra uke 3 (pdf)


Ukesrapport uke 2

 • I Asker kommune er det ble meldt 126 nye tilfeller av covid-19 i uke 1 og 2, som er en økning fra uke 52 og 53 (96).
 • Blant de 126 meldte tilfellene har 79 % kjent smittested og 21 % har ukjent smittested.
 • I uke 2 har ca. 2 000 personer i Asker testet seg for covid-19. Dette ca. 500 færre personer
  enn i uke 1.
 • Det var like stor andel av personer som testet seg i uke 2 og uke 1 som fikk påvist covid-19.
  Andelen av personer som testet seg var 2,4 %
 • Det er gjort 3 709 tester ved kommunens koronaklinikk de to siste ukene, som er ca. 1 000
  flere enn uke 52 og 53 (2 724).
 • Kommunen har satt 254 vaksiner i uke 2.

Her kan du laste ned hele ukesrapporten fra uke 2 (pdf)

Ukesrapport uke 53 og 01

Disse ukene ble det registrert 120 nye smittede innbyggere i Asker kommune.

Her kan du laste ned ukesrapporten for ukene 53 og 01 (PDF)