Vaksinering av barn og ungdom 5-17 år

Kort fortalt

Vaksinasjon er frivillig. Vaksinasjon mot covid-19 er gratis. 

Samtykkeskjema

Barn og ungdom under 16 år må ha samtykke fra begge foresatte ved felles foreldreansvar. 

Samtykkeskjemaet må signeres digitalt av begge foresatte før barnet møter til vaksinering. Husk du må logge inn med BankID.

Signer samtykkeskjemaet digitalt

Har du ikke BankID eller problemer med å signere digitalt finner du samtykkeskjema som kan lastes ned og skrives ut her

Samtykkeskjema må tas med ferdig signert av begge foresatte på vaksinasjonsdagen.

Barn 5-11 år 

Barn 5-11 år kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker.

Bestill time

Sted: Vaksinasjon og smittevern, Lensmannslia 4

Parkering: Det er gratis parkering ved brannstasjonen rett ved vaksinasjonslokalet.

Bestill time for vaksinasjon 5-11 år

Hvem anbefales vaksinen?

Vaksine er særlig aktuelt for:

 • Barn med kroniske sykdommer.
 • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse.
 • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en svært utsatt situasjon.

Enkelte barn i alderen 5-11 år med en alvorlig grunnsykdom får også tilbud om vaksine.

Det er BioNTech/Pfizer-vaksinen som vil bli brukt og den vil bli spesielt dosert for barn.

Hvis dose 2 gis, er det en fordel med et langt intervall på mer enn 12 uker etter første dose. Dette for å minske risikoen for bivirkninger.

Det må gå minst en uke før eller etter annen vaksine.

Les mer om vaksinering av barn mellom 5 og 11 år på ulike språk

Barn under 5 år

Koronavaksinene er ikke godkjent for barn under 5 år.

Ungdom 12-15 år 

Når unge fyller 12 år kan de vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker. Vaksinering foregår i våre åpningstider i Lensmannslia 4.

Barn og ungdom under 16 år må ha samtykke fra begge foresatte ved felles foreldreansvar.

Bestill time

Bestill time for ungdom 12-15 år.

Hvem anbefales vaksinen?

Tilbudet om dose 2 er særlig aktuelt for:

 • Barn med kroniske sykdommer.
 • Barn i kontakt med sårbare personer.
 • Barn som skal oppholde seg eller flytte til land med høy smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester.
 • Reise til land som krever 2 doser i koronasertifikat for denne aldersgruppen (gjelder ikke alle land).

Informasjon om koronavaksine for ungdom 12-15 år på ulike språk

Oppfriskningsdose ungdom 12-17 år med alvorlig grunnsykdom

Folkehelseinstituttet anbefaler ungdom i alderen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom å ta en oppfriskningsdose. Ungdom med alvorlig grunnsykdom er en sårbar gruppe som det er viktig å beskytte mot infeksjon som kan være mer alvorlig for dem eller forstyrre/forsinke annen behandling.

Bestill time

Bestill time 12-17 år

Barn og ungdom under 16 år må ha samtykke fra begge foresatte ved felles foreldreansvar. 

Hvem anbefales vaksinen?

Anbefalingen gjelder ungdom 12-17 år med de alvorlige grunnsykdommene:

 • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

Ungdom 16-17 år

Alle som er i alderen 16-17 år anbefales å ta to doser med BioNTech/Pfizer-vaksinen.

Det bør være 12 ukers mellomrom mellom dosene. De som tidligere har hatt covid-19 anbefales bare én vaksinedose. 

Bestill time

Bestill time ungdom 16-17 år

Barn og ungdom under 16 år må ha samtykke fra begge foresatte ved felles foreldreansvar. 

Informasjon om koronavaksine for ungdom 16-17 år på ulike språk

Mulige bivirkninger

Vaksinen medfører at kroppen beskytter seg mot koronaviruset. Noen får forbigående lett bivirkning 1 til 3 dager etter vaksineringen. Det vanligste er smerter og hevelse på stikkstedet, trøtthet, hodepine, frysninger, kvalme/brekninger, feber, muskel- og leddsmerter.

Alvorlige bivirkninger av vaksiner er sjeldne.

Moderna kan gi økt sjelden bivirkning etter 2. dose hos ungdommer under 18 år og unge menn. Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at ungdommer under 18 år som skal vaksineres får tilbud om Comirnaty/Pfizer uansett hvilken mRNA-vaksine de fikk som første dose.

Les mer om koronavaksinen, bivirkninger og effekt på helsenorge.no