Sommerferieaktiviteter i Asker

Oversikt over mange av sommerferietilbudene for barn og unge i Asker legges fortløpende ut i aktivitetskalenderen "Hva skjer i Asker".

Smilende barneansikter
Foto: Adobestock

Kommunale gratistilbud på bibliotek, ungdomsklubber, kulturskole og svømmehaller blir lagt ut i aktivitetskalenderen første uken i mai.

Hvor finner jeg aktivitetene?

Klikk her for å komme rett til oversikten over sommerferieaktiviteter i Asker.

I kalenderen kan du krysse av for sommerferieaktiviteter, og også når aktivitetene foregår, hvor de foregår, hvilken alder de passer for og om de er gratis. 

Hvem kan delta på aktivitetene?

Kommunens sommerferietilbud er for barn og unge i Asker, primært for 4. til 10. trinn. De yngre barna har tilbud om sommer-SFO.

I aktivitetskalenderen finner du også flere aktiviteter og sommerleirer i regi av andre aktører, der også de yngre barna kan delta.

Koster det noe?

Mange aktiviteter som kommunen arrangerer er gratis. Dette kan for eksempel være åpent tilbud, eller kurs på bibliotekene eller ungdomsklubbene.

Aktiviteter som arrangeres av lag og foreninger som har fått støtte av Asker kommune har en friplass (gratisplass) ordning. Lag og foreninger som arrangerer sommerferieaktiviteter samarbeider med Asker kommune slik at de med behov har mulighet for en friplass. Ved behov for friplass kan foresatte ta kontakt med sin skole eller direkte med kontakt med . 

Er det påmelding?

For de fleste aktivitetene er det påmelding, men for noen av tilbudene kan du bare møte opp. Dette finner du informasjon om under den aktuelle aktiviteten i aktivitetskalenderen.

For aktiviteter med påmelding, er det førstemann til mølla. I tillegg er det åpne ungdomsklubber og bibliotek flere av ferieukene.

Når er aktivitetene?

De fleste aktiviteter skjer de to første og de to siste ukene i sommerferien, altså i uke 26 og 27 (i juni), og i uke 32 og 33 (i august).

Hvor får jeg hjelp?

Trenger du hjelp med å finne aktiviteter eller hjelp med påmelding? Eller trenger du hjelp til å finne gratisplass? Eller har du andre spørsmål?

Ta kontakt med skolen der barnet ditt går, eller ta kontakt direkte med feriekontoret.

  • Epost:
  • Telefon Asker kommune: 66 70 00 00
  • Skolen din