Kunstgress- og grusbane som driftes av Heggedal Idrettslag.

Ved idrettsanlegget har du mulighet til sykkelparkering i sykkelboks.