Kunstgress- og grusbane som driftes av Heggedal Idrettslag.