Kunstgress- og grusbane som driftes av GUI sportsklubb.

Ved idrettsanlegget har du mulighet til sykkelparkering i sykkelboks.