Fakta om Holmen svømmehall

Om Holmen svømmehall

  • Hovedbasseng på 25 x 21 meter med 8 baner (27,5°)
  • Varmtvannsbasseng på 12,5 x 12,5 meter (34°)
  • Tørrbadstue i hver garderobe
  • Treningsrom
  • Sosialrom
  • Kafe og øvrige nødvendige fasiliteter

Svømmehallen er utformet slik at du ta i bruk deler av taket som et rekreasjonsområde.

Holmen svømmehall er et FutureBuilt forbildeprosjekt. Det er lagt stor vekt på på energibesparende tiltak, blant annet er det solceller på deler av tak og vegg, solfangere på parkeringsområdet og energibrønner.