Slik jobber vi for god vannkvalitet i Risenga svømmehall

Vi i Risenga svømmehall vil at alle skal være trygge på vannkvaliteten når de bader hos oss. Vi er opptatt av sikkerhet for de besøkende og god hygiene i bassengene og i anlegget for øvrig.

Vannkvalitet overvåkes kontinuerlig

Et helautomatisk anlegg sørger for tilførsel av mer klor i vannet når det er behov. Vannprøver som blir sendt til eksternt laboratorium gir svar på om renseanlegget klarer å rense i det omfanget det er behov for. Flere prøver over tid vil gi svar på dette.

Ved avvik i analyseresulateter sendes alltid inn ny prøve og samtidig gjennomgås renseanlegget for å kontrollere at alt fungerer som det skal.

Det er derfor ikke helsefarlig å bade i Risenga svømmehall.

Viktig å dusje før du bader

Vannkvaliteten i et badeanlegg er avhengig av mengden tilført bakterier/smuss og hvordan vi klarer å rense dette. Badevann er aldri sterilt, men renseanlegget vil raskt eliminere uventede topper i bakteriefloraen. En slik kortvarig og begrenset topp kan for eksempel komme av en besøkende som ikke har vært nøye med dusjing før svømmeturen eller et barn som er litt uheldig.

Kommuneoverlegens vurdering og anbefaling

Etter kommuneoverlegens vurdering og tilsyn har Risenga svømmehall gode renserutiner, følger badevannsforskriften og nasjonale føringer. Kimtall på 150 (som det har blitt vist til i media) er ikke farlig for badende, men krever at man følger opp rensesystemer og rutiner.

Kommuneoverlegen sier videre:

  • Vannet er trygt – jeg ville tillatt mine barn og barnebarn å bade
  • Jeg anbefaler kroppsvask uten badetøy alltid før man går i bassenget.

Illustrasjonsbilde