Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken i Asker skal legge til rette for at alle elever i grunnskolen skal få oppleve et profesjonelt kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet.

Elevene skal gjennom ordningen erfare ulike kunst og kulturuttrykk som scenekunst, visuell kunst, musikk, film, litteratur og kulturarv.

Se Den kulturelle skolesekken i Askers hjemmeside her

For skole- og kulturkontakter i Asker

Den kulturelle skolesekken i Asker er en såkalt direktekommune innenfor DKS, og administrer sine egne turneer. 

Kontaktpersoner for Den kulturelle skolesekken i Asker er: 

Ole Jørn Myklebust 
Rådgiver og DKS-koordinator
Telefon: 90 13 00 69 
E-post: ole.jorn.myklebust@asker.kommune.no

Eirik Fauske
DKS-produsent
Telefon: 99 60 32 62
E-post: eirik.fauske@asker.kommune.no

Kasper Skullerud Værnes
DKS-produsent
Telefon: 476 20 551
E-post: kasper.skullerud.vaernes@asker.kommune.no

For utøvere

Vi tar imot programforslag på ferdigproduserte forestillinger og verksteder innenfor et bredt spekter av kunst- og kulturuttrykk. Vi er også åpne for forslag til former for co-produksjoner.

Frist for forslag til produksjoner skoleåret 2021/2022 var 1. oktober. Du finner mer generell informasjon om den kulturelle skolesekken og felles søknadsportal på Kulturtankens nettsider

Spørsmål angående ordningen kan sendes til rådgiver og DKS-koordinator ole.jorn.myklebust@asker.kommune.no.