Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken i Asker skal legge til rette for at alle elever i grunnskolen skal få oppleve et profesjonelt kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet.

Elevene skal gjennom ordningen erfare ulike kunst og kulturuttrykk som scenekunst, visuell kunst, musikk, film, litteratur og kulturarv.

Nettsider for den kulturelle skolesekken er ellers i ferd med å oppdateres.

For skole og kulturkontakter i Asker:

Den kulturelle skolesekken i Asker er organisert i to parallelle ordninger ut skoleåret 2021, dette betyr at tilbudet for Askerskolen frem til og med våren 2021 ser ulikt ut. Tidligere Asker kommune er en såkalt direktekommune innenfor DKS, og administrer sine egne turneer. Tidligere Hurum og Røyken er abonnementskommuner og mottar tilbud fra Viken fylkeskommune, i tillegg til å planlegge lokale produksjoner. Høsten 2020 ble DKS politisk behandlet, og med vedtak om at DKS Asker fortsetter som direktekommune fra høsten 2021. DKS-administrasjonen har fokus på å samordne og harmonisere tilbudet for hele Askerskolen.

Kontaktperson for skoler i tidligere Røyken kommune skoleåret 2020/2021:
Rita.Rohdin.Nyhuus@asker.kommune.no

Kontaktperson for skoler i tidligere Hurum kommune skoleåret 2020/2021:
Ingeborg.Ane.Stoen.Lund@asker.kommune.no

Programmet 2020/2021 for skolene i gamle Asker kommune finner du her

 

For utøvere:

Vi tar imot programforslag på ferdigproduserte forestillinger og verksteder innenfor et bredt spekter av kunst- og kulturuttrykk. Vi er også åpne for forslag til former for co-produksjoner.

Frist for forslag til produksjoner skoleåret 2021/2022 var 1. oktober. Du finner mer generell informasjon om den kulturelle skolesekken og felles søknadsportal på Kulturtankens nettsider

Spørsmål angående ordningen kan sendes til DKS-koordinator Siri Forberg, siri.forberg@asker.kommune.no.