Tilrettelagt musikkundervisning

Dette tilbudet er for elever med særskilte behov. Undervisningen blir gitt av en musikkterapeut og lagt opp i samarbeid mellom foreldre, elev og lærer.

Undervisningssted og dag

Informasjon kommer.