Utmelding Asker kulturskole

Avtalen med Asker kulturskole opphører først når en skriftlig utmelding er mottatt av kulturskolens administrasjon. Lærere kan ikke motta utmeldinger.

Elevene i kulturskolen melder seg inn for et fullt skoleår. Utmeldingsfrist for kommende skoleår er 1. mai. Ved for sen eller manglende utmelding vil skolen kreve elevavgift for det påfølgende semester. Ved utmelding sier du fra deg retten til å benytte plassen.

Unntak: Opplæringstilbudene dans, kor, musikklek, teaterlek og teater BITS er kun bindende for ett semester. Disse tilbudene har utmeldingsfrist 1. desember og 1. mai.

Utmeldingsskjema