Utmelding Asker kulturskole

Avtalen med Asker kulturskole opphører først når en skriftlig utmelding er mottatt av kulturskolens administrasjon gjennom utfylt utmeldingsskjema i elevportalen SpeedAdmin. Lærere kan ikke motta utmeldinger.

Elevene melder seg inn for et fullt skoleår. Inngått avtale er økonomisk bindende og opphører først når utmelding er mottatt av kulturskolens administrasjon. Utmelding gjøres via utmeldingsskjema på kulturskolens elevportal, SpeedAdmin (krever innlogging med elektronisk ID).

Utmeldingsfrist for kommende skoleår er 1. mai. Ved for sen eller manglende utmelding vil skolen kreve elevavgift for påfølgende semester. Ved utmelding sier du fra deg retten til å benytte plassen.

UNNTAK: Opplæringstilbudene dans, kor, musikklek, teaterlek og teater BITS er kun bindende for ett semester. Disse tilbudene har utmeldingsfrist 1. desember og 1. mai.