Høring: Temaplan for næring 2020 - 2032

Temaplanen for næring er nå ute på høring, med høringsfrist 15. mars 2021.

Temaplan for næring er Asker kommunes første strategiske plan for næringsutvikling i den nye kommunen. Hovedmålet er at Asker skal bli ledende i landet på næringsutvikling.

Mer om temaplan for næring

Temaplan for næring er delt inn i åtte innsatsområder, som er valgt ut på bakgrunn av utfordringer og problemstillinger næringslivet står overfor. Planen skal også sikre bærekraftig utvikling av næringslivet i Asker.

Bakgrunnen for valg av innsatsområder kan du lese mer om i temaplan for næring (pdf)

De åtte innsatsområdene er

  • eksisterende næringer
  • gründerskap og innovasjonsmiljøer
  • landbruk
  • opplevelsesnæringer
  • nye næringer
  • grønn konkurransekraft
  • samarbeid og nettverk
  • omdømme og synlighet

Høringsbrev

Kommunen vil gjerne høre hva du synes om de åtte innsatsområdene vi har valgt ut, strategier som hører til innsatsområdene og tema og eller problemstillinger vi ikke har tatt opp i planen.   

Her kan du lese høringsbrevet (pdf)

Formannskapet behandlet saken i sitt møte den 15. desember 2020

Gi innspill

Du kan gi innspill via elektronisk skjema (krever innlogging):

Send høringssvar via elektronisk skjema


Du kan også sende innspill som e-post eller brev. Vennligst merk emnefelt/konvolutt med "Høring temaplan næring".

E-post:

post@asker.kommune.no 

Brev:
Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med asbjorn.flo@asker.kommune.no