Vårdugnad langs gang- og sykkelveiene

Lag og foreninger kan søke om å rydde utvalgte roder langs gang- og sykkelveier i Asker og motta betaling for arbeidet.

Bilde av søppel i en boks
Foto: Unsplash, Markus Spiske

Kort fortalt

Dessverre havner en del avfall på avveie rundt om i kommunen og hver vår er det behov for opprydding. Asker kommune legger derfor til rette for gjennomføring av enkle ryddedugnader for lag og foreninger som kunne tenke seg å ta i et tak for fellesskapet. Disse ryddedugnadene vil foregå langs de mest brukte kommunale gang- og sykkelveiene.

Inndeling i roder

Dugnadene langs gang- og sykkelveier er delt inn i roder. Prisen for rydding av de ulike rodene varierer noe avhengig av lengde og forventet arbeidsmengde.

Under er en oversikt over rodene og prisen for den enkelte rode. Klikk på lenkene nedenfor for å finne rodenes plassering i kartet.

Hvem kan søke?

Søppelplukkingen gjelder kun for klubber, lag og foreninger registrert i Asker. Det er mulig å søke på én eller flere roder. Om laget/foreningen har flere underliggende lag skal det spesifiseres hvilket lag som søker, f.eks. fotball junior jenter eller ishockey G14. Rodene blir fordelt ved loddtrekning. Vi ønsker at flest mulig lag skal få mulighet til å delta på ordningen. Om f.eks. ishockey G14 blir trukket ut til to roder, vil det bli en ny trekning på den ene roden slik at flest mulig lag skal få mulighet til å delta.

Skoleklasser, russebusser og andre uorganiserte grupper har ikke anledning å delta med mindre det er ledige roder etter ordinær tildeling.

Gjennomføring av dugnad

Lag og foreninger som gjennomfører dugnadsoppgaver må selv stille med nødvendig redskap som søppelposer, hansker og annet de trenger til dugnadsoppgaven, og må også selv kjøre avfallet til Yggeset eller Follestad gjenvinningsstasjon.

Alle dugnadene skal være utført før søndag 7. mai. Laget/foreningen velger selv hvilken dag de vil gjennomføre dugnaden.

Søke om å delta på vårdugnad

Dere finner skjema for påmelding/søknad om å få tildelt rode nede på siden. 

Fristen for å søke var søndag 7. april 2024.

Vinnerne av trekningen blir kontaktet på e-post og får nærmere informasjon rundt det praktiske.

Har laget/foreningen et område dere bruker mye? Hvorfor ikke «adoptere» dette området? Les mer på holdnorgerent.no/minbitavnorge