Lahell

Kontaktinfo

Telefon
La he ll ho lm en
Besøksadresse
3442 Hyggen
Vis i kart
Lahell

Lahellholmen er en øy på nordsiden av fjorden. Det er bro over til holmen hvor det er gode bademuligheter fra flotte blankpolerte svaberg på nordvestsiden. På sørvestsiden er det en lite sandstrand.

En del fortøyningsbolter i svabergene på utsiden av øya.

Øya er dekt av furuskog. Det er mange turstier og fin turvei langs nordvestsiden av øya.

I sommersesongen settes det ut toaletter.

Adkomst og parkering

Parkering i nærheten av gangveien ut til holmen. Kort avstand til busstopp i Grimsrudveien.