Sætre bystrand

Kontaktinfo

Besøksadresse
3475 Sætre
Vis i kart
Sætre bystrand

Sandstand som ligger ved Sætre sentrum. Her er det også brygge og småbåthavn.

Området har svaberg, gressletter og flott vegetasjon med furu- og bjørketrær. Deler av området er tidligere hage tilhørende Sætre gård.

Nytt Servicebygg i havnen kommer i 2022. For sesongen 2021 er det satt opp midlertidige toaletter, ett med HC-standard. Det er ikke tilgang til dusj.

Adkomst og parkering

Sykkel / gange: Gang- og sykkelveier og fortau til området og kyststi gjennom området.

Kollektivtransport: Nærmeste busstopp ligger ca. 100 meter fra Sætre gård, som ligger i utkanten av området. Her går det busser til Drammen og Oslo.

Brygge og småbåthavn muliggjør adkomst med båt av forskjellige størrelser.

Parkering i Sætre sentrum med kort gangavstand fra stranden.