På tur med hund i Asker

Vi ønsker deg og hunden din velkommen ut på tur, og ønsker at du setter deg inn i nye regler for båndtvang og annet du må ta hensyn til som hundeeier.

Forskrift om hundehold 

Hundelovens alminnelige bestemmelser om båndtvang fra 1. april til 20. august gjelder for hele landet.

I tillegg har Asker kommune en lokal forskrift om hundehold.

  • Denne lokale forskriften sier at hunder skal holdes i bånd hele året i tettbygde strøk og i friområder i tettbygde strøk.
  • Hunder må også holdes i bånd hele året på gravplasser, ved skoler og barnehager og på anlegg for lek, idrett eller sport.

Hvor er det tettbebygde strøk?

Hvis du lurer på hvilke områder som defineres som tettbygde strøk, kan du se på bildet nedenfor, eller besøke nettsidene til Statistisk sentralbyrå og zoome inn på ditt aktuelle tettbygde strøk (Bruk temalagsvelger og huk av for tettsteder).

Kart SSB_ tettbygde strøk.jpg
Kartet viser hvilke områder som er definert som tettbygde strøk (Kilde: Statistisk sentralbyrå).

Det er fortsatt store områder i nye Asker som ikke faller inn under det som regnes som «tettbygde strøk», og hvor det kun er hundelovens alminnelige bestemmelser om båndtvang fra 1. april til 20. august som gjelder.

De lokale reglene skal fremme et positivt og ansvarlig hundehold som ivaretar hensyn til sikkerhet, trygghet og alminnelig lov og orden. De skal forhindre at spesielt barn blir skremt av hunder.

Jakttrening av hund

Jakttrening av hund er ikke tillatt uten grunneiers tillatelse. Dette følger av kapittel 2, §8 i hundeloven og gjelder også i de områder der det ikke beiter bufe.

Jakthunder uten synlig kontakt med eier vil være i denne kategorien.

Inngjerdet friområder for hunder

Det er fire områder der hunder kan slippes løs på inngjerdete områder i Asker kommune. Det er Semsvannet hundejordeVollen hundejorde, Søndre Hurum hundepark og Nilsemarka hundepark på friområde i Slemmestad.