Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

På tur med hund i Asker

Vi ønsker deg og hunden din velkommen ut på tur, men ønsker at du setter deg inn i regler for båndtvang og annet du må ta hensyn til som hundeeier.


Ny forskrift om hundehold 

Kommunestyret vedtok ny forskrift om hundehold den 10. november 2020.
Forskriften gjelder for nye Asker kommune, og trer i kraft 1. januar 2021. Frem til da gjelder de eksisterende reglene som du kan lese nedenfor. 

Den nye forskriften vil snart bli lagt ut. Den er i store trekk lik den eksisterende forskriften i gamle Asker kommune. 

Tidligere Asker

Hunder kan bare være løse når de blir fulgt og kontrollert på aktsom måte. Det er ordinær båndtvang i tiden fra og med 1. april til og med 20. august (Hundeloven §6).

Asker har i tillegg en lokal forskrift om hundehold som inneholder bestemmelser om utvidet båndtvang. Der presiseres blant annet båndtvang til 20. september i skogområder der bufe beiter (Vestmarka).

I tettbygde strøk er det i Asker båndtvang hele året. For kart over tettbebygd strøk henvises det til Statistisk sentralbyrå. (Gå inn på temalagsvelger og huk av for tettsteder)

I båndtvangsperioden er det to områder der hunder kan slippes løs på inngjerdete områder. Dette er Semsvannet hundejorde og Vollen hundejorde.


Tidligere Røyken og Hurum

Røyken kommune og Hurum kommune har ikke hatt egne lokale forskrifter om utvidelse av båndtvangsperioden.

I de to tidligere kommunene er det hundelovens båndtvangstid som gjelder:

  • I Røyken og Hurum er det båndtvang fra og med 1. april til og med 20. august (Hundeloven §6).
  • I tiden 21. august til 31. mars er det ikke generell båndtvang i Røyken og Hurum kommuner.
  • Eiere av jakthunder må være klar over at aktiv trening av hund krever grunneiers tillatelse uansett årstid (Hundeloven §8).

Med tanke på hvorvidt man bedriver aktiv trening eller bare ordinær turgåing, kan skillet være vanskelig å gjøre for de med spesialiserte jakthunder, men turer langs veier og stier er åpenbart greit. 

For å skille "tur" fra "trening" kan man legge vekt på hvorvidt man aktivt oppsøker viltsituasjoner eller ikke.

Det finnes en offentlig hundepark på Nilsemarka friområde i Slemmestad. Denne er inngjerdet og båndtvang gjelder følgelig ikke inne i denne.