Jakt

Du må være fylt 16 år for å jakte på småvilt, og 18 år for jakt på storvilt og gaupe. Før jakt eller fangst må jegerprøven være bestått.

Vilkår for å drive med jakt

Den som utøver jakt på småvilt må være fylt 16 år, og den som utøver jakt på storvilt og gaupe må være fylt 18 år. Alle personer som har fylt 16 år og ikke er registrert i Jegerregisteret, skal før jakt eller fangst ha bestått jegerprøve.

Fra 15. februar 2023 ble blyhagl forbudt på jakt i og ved våtmark.
I praksis må jegere nå bruke annen ammunisjon i så godt som alle jaktsituasjoner. 

Jegerprøve og skyteprøve

Lokale jegerforeninger avholder kurs for jegerprøven, mens lokale skytterlag arrangerer skyteprøven.

Jegeravgift og jaktkort

Alle som vil drive jakt og fangst i Norge må betale jegeravgift. Jegeravgiften gjelder for hele landet. Jaktåret regnes fra 1. april til 31. mars påfølgende år. Du får jegeravgiftskort tilsendt fra Jegerregisteret i Brønnøysund. Betalt avgift er en forutsetning for å kunne drive jakt og fangst, i tillegg må man ha grunneierens tillatelse.

I tidligere Asker kommune leier Asker Jeger- og Fiskerforening retten til småviltjakt og rådyrjakt. De selger jaktkort for områdene.

Jakt etter elg, hjort og rådyr

Natur, miljø og landbruk ved skogbrukssjefen, er ansvarlig for tildeling av fellingstillatelser, innrapportering av felte dyr og godkjenning av vald. I tillegg til enkeltvald  for elg har vi to driftsplanområder i Asker. Et på Hurumhalvøya og et i tidligere Asker kommune som inngår i Vestmarka driftsplanområde.

Rådyrjakt

Rådyrjakten avsluttes 23. desember. I perioden 10. august–24. september (bukkejakten) er det bare tillatt å benytte rifle. Det er ikke tillatt å benytte løs på drevet, halsende hund.

Elgjakt

Det er elgjakt i Asker 25. september–23. desember. Det er ikke tillatt å jakte elg på lørdager og søndager i Asker kommune nord for E134 fra kommunegrensen mot Lier til Midtbygda og videre nord for fylkesvei 165 til Slemmestad. Her kan du se forskrift som beskriver jakt og fangstider for elg i Asker og omegn.

Hjortejakt

I de områder det er åpnet for adgang til hjortejakt er jakttiden fra 1. september til 23. desember.

Lover og regler

Fallviltgruppa

Har du skadet / kjørt på dyr ta kontakt med kommunenes fallviltgruppe .