Råd om fugleinfluensa

Vi anbefaler å følge enkle råd for å forebygge smitte til mennesker.

Gråmåke som sitter på toppen av en stolpe
Foto: Silje Klo Hansen

Det er sjelden fugleinfluensa smitter til mennesker, men vi anbefaler å følge enkle råd.

Ikke ta direkte på syke eller døde fugler. Hvis du finner døde fugler eller mistenker sykdom, skal du varsle Mattilsynet. Les mer på Mattilsynets sider.

Her kan du lese mer om å forebygge smitte av fugleinfluensa til mennesker (Folkehelseinstituttet).

Symptomer på fugleinfluensa hos villfugl vil variere utfra art, sykdomsforløp og virusvariant. De mest vanlige symptomene er nedsatt skyhet, balanseproblemer, unormal vridning av hodet og vanskeligheter med å fly. 

I Asker kommune ble det påvist smitte av fugleinfluensa i enkeltstående tilfeller i januar 2023, men vi har foreløpig ikke registrert noe større utbrudd. 

Ler mer om fugleinfluensa på Mattilsynets nettsider