Først ut med ny digital løsning for bekymringsmeldinger

Asker er første kommune i Norge som tar i bruk en ny nasjonal portal for bekymringsmeldinger til barnevernet.

Kommunene har samarbeidet med staten ved Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) for å forbedre det kommunale barnevernet. Sammen har de utviklet en digital løsning, som gjør det enklere å sende bekymringsmelding til barnevernet i kommunen.

– At barn blir tatt vare på når de trenger det, er en sentral del av barnevernets oppgaver. Den nye digitale portalen for bekymringsmeldinger skal gjøre det enklere for innbyggere i Asker, og ellers i landet, å melde ifra. Portalen vil bidra til at barn som har det vanskelig, kan få hjelp raskere, sier ordfører i Asker kommune, Lene Conradi.

Asker har i dag lansert den nye digitale løsningen «Nasjonal portal for bekymringsmeldinger til barnevernet» og den er nå klar til å tas i bruk. Resten av kommune-Norge vil ta i bruk portalen fortløpende. Bufdir er ansvarlig for det statlige prosjektet. KS og kommunene Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Bærum og Asker er ansvarlige for det kommunale prosjektet. I tillegg er Lørenskog med på kommunal side som observatør.

– Den siste tiden ser vi at antall bekymringsmeldinger til barnevernet har falt. Når barna ikke blir sett av de trygge voksne de vanligvis har rundt seg, er det ekstra viktig at det er enkelt å si ifra for de som er bekymret for et barns hjemmesituasjon. Derfor er det veldig fint å se at Asker har fått på plass den nye portalen for digitale bekymringsmeldinger. Det kan senke terskelen for å si fra og gjøre at barn som har det vanskelig får hjelp raskere, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.  

Viktig at folk tar kontakt

Barnevernsjefen i Asker er glad for at den nye digitale løsningen er kommet på plass, slik at barnevernet vil kunne gi sikrere, raskere og bedre hjelp til barn som trenger det aller mest.

– Det er lett å tenke at et barn blir fanget opp av andre dersom det var grunn til bekymring, men slik er det dessverre ofte ikke. Det er viktig at folk agerer dersom de mistenker at barn har det vondt eller bekymrer seg for et barns utvikling eller omsorg. Din bekymringsmelding kan være svært viktig for barnet det gjelder,  sier Anne-Karin Andvik, barnevernsleder i Asker kommune.

Lanseringen av den nye portalen kommer etter at mange den siste tiden har vært bekymret for barn som ikke har kontakt med barnehage og skole og som risikerer omsorgssvikt i hjemmet.

– Koronakrisen har flere ganger satt søkelyset på de sårbare barna. Vi er stolte og glade for at Asker har bidratt inn i utviklingen av den nye digitale løsningen og at vi får være første kommune som tar den nye portalen i bruk, slik at vi kan hjelpe de sårbare barna på en raskere måte i kommunen vår, sier ordføreren.

Enklere å medvirke i egen sak

Det nye systemet vil på sikt bidra til at barn, unge og foresatte enklere skal kunne medvirke i egen sak, få bedre forståelse av de faglige vurderingene i saken og kommunisere lett og effektivt med barnevernet.

– Målet er et barnevern som oppleves mer tilgjengelig, mer åpent og hvor barnevernssaksbehandling i større grad oppleves å foregå på barn, unge og foresattes premisser, sier Andvik.

Du skal sende bekymringsmelding når du:

  • ser at et barn er uten tilsyn av voksne og virker skremt og engstelig
  • har mistanke om at et barn blir utsatt for fysisk/psykisk mishandling eller seksuelle overgrep
  • er bekymret for at foreldre har store rusproblemer
  • er bekymret for at foreldre har store psykiske problemer
  • opplever at foreldre har mistet styringen over barnet sitt
  • som forelder er sterkt bekymret for barnet/ungdommen din
  • ser at et barn ikke får dekket grunnleggende behov for omsorg, trygghet, mat og stell

Nyttig å vite om å sende bekymringsmelding til barnevernet.
Her kan du lese mer om barnevernet i Asker og den nye digitale løsningen.