Et år i kulturens tegn

I det Hurum, Røyken og Asker slår seg sammen til en ny kommune 1. januar, går også startskuddet for Kulturåret 2020.

Bilde av arrangører for Kulturåret 2020

"Kulturåret 2020" gir oss et helt år med spennende kultur, natur og friluftsopplevelser over hele Asker. Bak alle aktivitetene står både det frivillige - og profesjonelle kulturlivet i Asker. Målet er å bidra til fellesskap og identitetsfølelse i den nye kommunen og at flere opplever og deltar i kulturaktiviteter.

Månedlig temakalender

Hver måned i Kulturåret har et eget tema tilpasset årstidene, høytider og etablerte arrangementer, og viser mangfoldet innen kultur, idrett og friluft i Asker. Oversikt over arrangementene finner du på www.aktiviasker.no og ved å følge Kulturåret 2020 på Facebook.

Månedens temaer er:

 • Januar: En ny kommune – feiringer
 • Februar: Vinteraktiviteter – kom deg ut
 • Mars: De unges stemmer – ungdommer
 • April: Det spirer og gror – ombruk, hage, rydding
 • Mai: Litteratur – Forfatterskap i Asker
 • Juni: Kystkultur
 • Juli: Turisme og hytteliv
 • August: Kulturhistorie og lokal mat – åpne gårder
 • September: Kunst og kulturminner
 • Oktober: Internasjonale Asker – med kunst rett vest
 • November: Scenekunst
 • Desember: Jul og tradisjoner

En halv million kroner til samarbeidsprosjekter

Lag og foreninger i nye Asker kan søke om midler til identitetsbyggende kulturarrangementer og samarbeidsprosjekter på tvers av de gamle kommunegrensene. Prosjektet må være et samarbeid mellom minst to lag og foreninger i de forhenværende kommunene. Det kan søkes om inntil 50.000 kroner i støtte til enkeltprosjekter.

Søknadsfristene er 1. januar og 1. mai 2020.

Kontakt Kulturåret

Ønsker du å gjennomføre et arrangement i Kulturåret 2020 eller har du spørsmål, kan du 

Oversikt over arrangementene

Du finner full oversikt over alle arrangementene i Kulturåret 2020 her på kulturkalenderen Aktiv i Asker.