Kunnskapsminister Guri Melby besøkte Asker

Statsråden besøkte Brendsrud barnehage og Vardåsen skole, for å lære mer om hvordan kommunen tilpasser seg den nye koronahverdagen.

– Jeg er så imponert over det arbeidet de ansatte både i barnehager og skoler gjør i Asker kommune. Det at både læring og omsorg for barna kommer så godt frem i en tid vi må forholde oss til smittevern er veldig fint å se, sa kunnskapsminister Guri Melby, da hun besøkte Asker fredag 18. september. 

Godt forberedt 

Ordfører i Asker, Lene Conradi, takket ansatte i skoler og barnehager samt foresatte og elever for jobben de har gjort under nedstengningen og etter gjenåpningen.

– Kommunen var godt forberedt og hadde den digitale infrastrukturen på plass, noe som gjorde at vi raskt kunne få på plass fjernundervisning, sier ordfører Lene Conradi under statsrådsbesøket.

Foreldre stort sett fornøyde

En undersøkelse blant 5000 foreldre i Asker viser at foreldre i skoler og barnehager stort sett var fornøyde med tilbudet under nedstengningen. Tre av fire foreldre mener barna hadde godt utbytte av fjernundervisningen, og de var fornøyde med tilbud og informasjon.

Asker er langt fremme på digital læring i skolen. Alle elever har en personlig Chromebook, og under nedstengningen gjennomførte 1200 lærere fjernundervisning for 12 000 elever.

Bedre rustet til å takle smittesituasjoner  

Skolene og barnehagene i Asker har risikovurdert scenarier for både barnehage og skole underveis i koronapandemien.

– Vi har lært mye og er enda bedre rustet til å takle smittesituasjoner i tiden fremover. Senest i dag oppdaterte vi vår standard for undervisning i pandemisituasjoner, sier kommunalsjef for grunnskole, Terje Larsen.

Krevende situasjon

I tillegg til Vardåsen skole, besøkte statsråden Brendsrud barnehage, en kommunal barnehage med fire avdelinger og 48 barn.  

– Det har vært og er en krevende situasjon preget av usikkerhet og endringer for alle. Tilvenningsperioden strekker seg over tid. Driften av barnehager og skoler er sårbar, fordi mange ansatte må være hjemme med luftsveissymptomer. Vi jobber med å finne driftsformer som kan vare over tid, tilpasset trafikklysmodellens ulike nivå, sier kommunalsjef for barnehage, Bodil Moe.

Positive læringspunkter 

Hun forteller at barnehagene også har hatt positive læringspunkter av koronapandemien.

– Vi ser en meget positiv effekt ved å arbeide i faste kohorter, med faste barn og ansatte per kohort. Tettere oppfølging av enkeltbarn, ro, forutsigbarhet, tid til å fordype seg i temaer og språkarbeid over tid, fører til mestring, glede og positiv utvikling for det enkelte barn, sier Moe.

Lanserte oppdatert veileder 

Utdanningsdirektoratet kom samme dag med en oppdatert veileder om hjemmeundervisning under koronapandemien.

–Jeg har full forståelse for at det ikke er enkelt å være elev og lærer og å drive skoler under de forholdene vi har nå. Mye er usikkert, og situasjonen på skolene og i klasserommene endres fra dag til dag. Jeg vet det er krevende for dere. Etter dialog med blant annet lærerorganisasjonene, KS og Elevorganisasjonen har Utdanningsdirektoratet laget en tekst som skal gi veiledning i en krevende situasjon, sa kunnskaps- og integreringsminister, Guri Melby. 

Her kan du lese mer om smittevern i våre skoler og barnehager under koronapandemien.