Simulering av data skal hjelpe oss til å ta bedre beslutninger

Asker og Bærum skal bli smartere kommuner ved å bruke visualiserings- og simuleringsverktøy for smarte byer, såkalte «digitale tvillinger».

Digitalisering

Både Asker og Bærum kommuner har inngått avtale med Augment City, som har utviklet et nytt simuleringsverktøy som vil gjøre beslutninger enklere for kommunens ledere og folkevalgte.

Ved bruk av visualiserings- og simuleringsverktøy kan kommunen prøve ut nye løsninger digitalt, framfor å gjøre det ute i samfunnet. Dette går under betegnelsen «digital tvilling», og innebærer at det lages en digital kopi av kommunen. Ved å benytte eksisterende data til å simulere og vise konsekvensene av valg som gjøres, får vi et bedre beslutningsgrunnlag.

– Man kan for eksempel legge inn en endring i antall biler på veiene, for å se hvordan det slår ut på luftforurensningen, sier kommunaldirektør Bente Rudrud Herdlevær i Bærum kommune.

– Eller vi kan hente ut data om hvor mange mennesker som er i et område, hva temperaturen er i et bygg og hvor mye strøm som brukes, supplerer Ole-Kristian Tangen virksomhetsleder for Innovasjon og digitalisering i Asker kommune.

- Det er veldig positivt at Bærum kommune har valgt den samme løsningen som oss i Asker, da mange av problemstillingene vi står overfor er av regional karakter, som mobilitet grunnet felles regionalt jobbmarked, sier Tangen.

Virtuell verden

Løsningen er basert på en felles programvareplattform hvor man utvikler en virtuell verden med alle parametere basert på detaljer fra den virkelige verden, innhold kan legges til veldig raskt, alt med ekte fysikk. Dette betyr at du er i stand til å lage avanserte simuleringsmiljøer innen veldig kort tid som gjør det enklere å forstå komplekse data på høyt nivå.

Alt fra avanserte 3D-modeller til «Internet of things», hvor mange fysiske objekter kan være tilkoblet internett og sende ut informasjon og målinger om hva som er tilstanden til for eksempel et bygg eller et område.

Hensikten med løsningen er todelt:

  • å kunne modellere, simulere og visualisere fremtidige samfunnsutfordringer ved hjelp av geodata-teknologi og dermed forenkle saksbehandlingen.
  • å kunne visualisere live-modeller for aktuelle områder, såkalte digitale tvillinger.

Hovedmotivasjonen er å skape en region med økt livskvalitet for innbyggerne og økt verdiskaping for næringsliv.

– Verktøyet vil bli veldig nyttig for kommunene i arbeidet med å følge opp KPI-undersøkelsen om bærekraft i regi av U4SSC som nylig ble publisert. Dette er en tjeneste som også har vært etterspurt av det lokale næringslivet, sier Bente Rudrud Herdlevær.

Asker kommune skal det neste året gjennomføre et forsknings- og utviklingsprosjekt i samarbeid med AugmentCity og andre norske kommuner. Prosjektet er en del av Asker sin satsing Bærekraftsløftet tilhørende FNs U4SSC-program.