De unges kommunestyre møttes i Asker rådhus

De unges kommunestyre ble arrangert den 1. desember, og 12 ungdomsskoler deltok i Kommunestyresalen i Asker rådhus. Under møtet presenterte de ulike skolene sine forslag til hvordan bevilgninger på kr 300 000,- skal fordeles neste år.

Oversiktsbilde fra kommunestyresalen

De unges kommunestyre ble politisk vedtatt i 2020, og er en møteplass mellom elevrådene og Ungdomsrådet i Asker. Der får de unge prøve ut demokratiske prosesser i praksis. Møtet den 1. desember var den andre gangen De unges kommunestyre ble avholdt siden kommunesammenslåingen, og var første gang de har et budsjett som skal fordeles.

De 12 ungdomsskolene er delt inn i 12 soner, som i forkant hadde forberedt seg sammen med kommunens barneskoler i tillegg til Asker internasjonale skole og Den alternative skolen. Møtet ble holdt i kommunestyresalen i Asker rådhus, og ble innledet av ordfører Lene Conradi.

- Dette er en av de mest spennende dagene vi har i Kommunestyresalen, sa ordførereren i sin innledning.

Innflytelse på egen hverdag

De unges kommunestyre jobber med å fremme de unges medvirkning i skolen og i Asker som sted å bo. Målet med å samle ungdom på denne måten er å gi de unge muligheter til å ha innflytelse på beslutninger som påvirker deres egen hverdag.

Da elevene møttes den 1.desember, var det deres oppgave å gjøre bevilgninger innenfor rammen Kommunestyret har bestemt. I år er rammen på kr 300 000,-. Elevene holdt presentasjoner av sine forslag til bevilgning av beløpet, og møttes deretter til gruppearbeid for å bestemme hvilke forslag som stemmes fram.

Flere av forslagene gjaldt ulike typer aktiviteter, og mange gjaldt innkjøp av og montering av utendørs utstyr eller fasiliteter.

Avslutningsvis i møtet ble poeng fordelt på de ulike forslagene, og beløpet på kr 300 000,- ble fordelt på følgende:

  • Idrettsturnering (vedtatt som første prioritering)
  • Ny BUA-bod i Asker sentrum (vedtatt som andre prioritering)
  • Forbedring av bademuligheter på Holmenskjær og Vollen (vedtatt som tredje prioritering)

Demokrati i praksis

De unges kommunestyre er en god arena for barn og unge til å praktisere demokratiske prosesser. Et viktig mål er at de unge opplever å bli hørt og tatt på alvor, og kan bidra til at de blir aktive medborgere med viktige bidrag til fellesskapet.

De unges kommunestyre arrangeres to ganger per år i Asker rådhus.

Møtet ble direktesendt, og kan ses i sin helhet.

Lenke til det politiske møtet og saksfremlegg.