Asker rådhus

Asker rådhus er tegnet av Lund og Slaatto og sto ferdig i 1964. Bygget ble tildelt hedersprisen 

Asker rådhus ble tegnet av Kjell Lund og Nils Slaatto og er oppført i betong. Rådhuset har i alt 9 etasjer med kontorer, møterom og kantine, og to lavere fløyer som også inneholder representasjonslokaler. Asker rådhus ble høytidelig innviet i 1964 av kong Olav V og fikk hedersprisen "Betongtavlen" samme år.

Rådhuset er beskrevet som «et av de viktigste byggene i Norge fra 1960-tallet, med et senmodernistisk preg og en rustikk norsk holdning i farger og materialer. Det er et usedvanlig konsekvent byggverk.» I tillegg til verker av Rolf Nesch, Sigrun Berg og Synnøve Anker Aurdal er en rekke av Askers kunstnere representert i kunstsamlingen.

Bikuber på rådhustaket

Våren 2019 startet Asker kommunen et prøveprosjekt sammen med Asker birøkterlag om å ha bikuber på taket av rådhuset.

Kontakt

Åpningstider

Mandag-fredag kl. 07.45-15.20

Under politiske møter utenom åpningstid er tilsynsvakt tilgjengelig.

Telefon

66 90 90 00

E-post

post@asker.kommune.no

Besøksadresse

Knud Askers vei 25
1384 Asker