Asker kommune har som ambisjon å være en attraktiv arbeidsgiver hvor medarbeiderne opplever arbeidsglede, gis utviklingsmuligheter, utfordrende arbeidsoppgaver og ansvar.

Asker kommune - mer enn en jobb

Kommunen tilbyr mange ulike tjenester rundt de viktigste rammene av innbyggernes liv og ivaretar mange viktige samfunnsoppgaver, interesser og samhandlingsdimensjoner.

Vi har arbeidsplasser med stort meningsinnhold og ønsker å bruke dette som et offensivt fortinn i konkurransen om arbeidskraften.

Kunnskapsbedrift

Asker kommune er en kunnskapsbedrift hvor medarbeiderne utgjør den viktigste ressursen. En god arbeidsgiverpolitikk skal være et verktøy for å møte fremtidens utfordringer med hensyn til å:

  • møte fremtidens utfordringer med hensyn til å skaffe kvalifisert arbeidskraft
  • angi kurs og retning for lederskapet i Asker kommune
  • utvikle medarbeidernes kompetanse
  • bygge en felles organisasjonskultur

Arbeidsgiverpolitisk plattform

Asker kommunes arbeidsgiverpolitiske plattform 2020 har fått navnet "Asker kommune - mer enn en jobb", for å løfte frem kommunens unike rolle som arbeidsgiver.