Asker kommune som arbeidsgiver

Temaplanen for arbeidsgiverpolitikk utgjør kommunens overordnede mål og strategier for å fremme organisasjonskultur, resultat og omdømme gjennom å etablere felles arbeidsgiverpolitiske mål og felles retning.

Asker kommune er en kompetanseorganisasjon som ønsker å utvikle neste praksis. For å møte fremtidens utfordringer og sikre en robust organisasjon, skal vi både internt i organisasjonen og sammen med brukere, innbyggere og samarbeidspartnere finne nye måter å jobbe og samarbeide på. I dette arbeidet vil medarbeiderskap, samskaping og medborgerskap være viktige virkemidler, som vil ha betydning for hvordan vi organiserer oss og hvordan vi jobber i det daglige.

FNs bærekraftmål gir viktige føringer og vi skal jobbe sammen for å bidra med vårt for å legge til rette for gode lokale løsninger i kommunen vår.

Asker kommune er en ansvarlig arbeidsgiver og en kommune som opprettholder og videreutvikler en effektiv organisasjon som tilbyr brukere og innbyggere tjenester av rett kvalitet.

Våre medarbeidere og ledere har mulighet til å utvikle seg gjennom spennende arbeidsoppgaver og utfordringer. Vi er stolte av arbeidsplassen vår, bruker vår kompetanse og bidrar til utvikling og nytenking.

Kommunens medarbeidere og ledere er åpne for nye ideer og kommunen har myndiggjorte medarbeidere som tar ansvar. Medarbeiderskapet står sterkt i vår ledelsesfilosofi – gjennom samarbeid, samhandling og praktisering av visjonen og verdiene skaper vi gode tjenester og et godt lokalsamfunn for innbyggerne våre!

Mål for arbeidsgiverpolitikken

  1. Asker kommune sikrer de ansattes rettigheter og fremmer et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle.

  2. Asker kommune har medarbeidere og ledere som i fellesskap utfører det unike samfunnsoppdraget og når kommunens mål, og bidrar til at innbyggerne har tillit til kommunen.

  3. Asker kommune er en attraktiv arbeidsgiver med en god organisasjonskultur som legger til rette for å tiltrekke seg og utvikle kompetente, initiativrike og stolte medarbeidere og ledere.

  4. Asker kommune har medarbeidere og ledere som sammen finner smarte måter å jobbe på, finner løsninger på kommunens utfordringer og viser endringsvilje.

  5. Asker kommune har medarbeidere og ledere som i fellesskap realiserer kommunens visjoner og verdier i det daglige for å oppnå felles organisasjonskultur.

Oppfølging

Arbeidsgiverpolitikken vil bli supplert med bl.a. handlingsplaner, reglementer og retningslinjer/rutiner. Målsettingene i arbeidsgiverpolitikken vil være førende for det videre arbeidet med etableringen av disse. Arbeidsgiverpolitikken legges til grunn for det igangsatte organisasjons- og ledelsesutviklingsprogrammet i Asker kommune.

Les arbeidsgiverpolitisk plattform

Temaplan for arbeidsgiverpolitikk ble vedtatt 8. september 2020. Les temaplanen som PDF.